Влиза в сила строителната забрана за повечето морски курорти

От днес влиза в сила строителната забрана за повечето морски курорти. Докато на юг много хотелиери решиха да ремонтират базите си и се строят нови хотелски комплекси, в курортите край Варна почти няма активно строителство, обектите са по-малко от 10, но дали е така в Бургас …
Повечето общини по Черноморието въвеждат категорична строителна забрана от 15 май – тя ще е в сила за Шабла, Балчик, „Св. св. Константин и Елена“, „Златни пясъци“, Бяла, Слънчев бряг, Несебър, Царево и Ахтопол.  Месец по-късно – от 15 юни, ще настъпят ограниченията за Лозенец, Синеморец и Резово, а най-късно – от 30 юни, и в Каварна.

От понеделник са забранени всички строително-монтажни работи. В курортите няма да се пускат тежка техника и камиони. Малкото туристи също се надяват на това …

В Община Бургас от края на февруари е приета Докладна записка на кмета, която регламентира подобно ограничение, но интересното и неприятното е, че строителството не е ограничено в много от бургаските квартали …

Докладна записка

От Димитър Николов – кмет на Община Бургас

относно: определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/.

уважаеми общински съветници,

С разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, се забранява извършването на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври.

Като изключение в чл. 15, ал. 2 от ЗУЧК е предвидена възможност Черноморските Общини самостоятелно да определят периода и териториите, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи през курортния сезон. Това правомощие е предоставено на Общинските съвети и може да бъде упражнено не по-късно от 1 март на съответната година, като следва да бъде обявено на интернет страницата на общината.

Град Бургас е обявен за климатичен морски курорт от национално значение с Постановление на Министерския съвет на Република България №741/1953 г., и е включен в списъка на климатичните морски курорти към Наредба №4 за курортните ресурси, курортните местности и курортите, обн. ДВ, бр.79 от 13.10.1987 г.

След проведена кореспонденция и предложение от Община Бургас, с писмо рег.№08-00-134/10.10.2011г. Министерството на здравеопазването уточнява, че в границите на града към датата на обявяването му за климатичен морски курорт са попадали териториите на сегашните: Централна градска част, ж.к. „Възраждане“, ж.к. „Лазур“, ж.к. “Братя Мирадинови“, Историческото ядро на Приморски парк.

С Решение по т.12 от Протокол №3/29.11.2011 г., Общински съвет – Бургас е предложил на Министерството на здравеопазването да категоризира като климатичен морски курорт от национално значение частта от територията на гр. Бургас, обхващаща: Централна градска част, ж.к. „Възраждане“, ж.к. “Братя Миладинови“, ж.к. „Лазур“, Приморски парк, Парк „Езеро“, Зона Изток, заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро, Курортна зона местност „Ъгъла“ и кварталите „Крайморие“ и „Сарафово“ с техните землища в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК.

В тази връзка, съобразно възможностите които предоставя разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗУЧК, и с оглед отчитане на специфичните характеристики и начина на ползване на отделните територии е целесъобразно забраната за строителни и монтажни работи през летния сезон на 2016 г. за гр. Бургас да обхване териториите на Централна градска част, ж.к. „Възраждане“, ж.к. “Братя Миладинови“, ж.к. „Лазур“, Приморски парк, Парк „Езеро“, Зона Изток, заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро, Курортна зона местност „Ъгъла“ и кварталите „Крайморие“ и „Сарафово“ с техните землища в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК.

Явно кварталите Славейков, Изгрев, Победа, Акации, Долно Езерово, Горно Езерово, Ветрен, Банево, Рудник не са част от Бургас, защото хаоса със строителството – шум, прах и т.н. ще продължи през сезона и докато повечето квартали са далеч от морето то жк Изгрев е близко до него, но не попада под защитата на ограниченията гласувани от ОбС …

Така строителството на новото препятствие за слънчевите лъчи в жк Славейков пред бл. 86, 87, 88, което се спрягаше с участието на зам.- кмета Стойчев и общински съветник от БСП ще може да продължи на пълни обороти … 

Можеше поне да сетят да намалят местните данъци и такси за тези низвергнати квартали поне за сезона …

Свободен автор – Философът