Замърсяванията на въздуха в Бургас продължават

Ясно ми е, че едва ли ще дойде ден в Бургас без замърсяване на въздуха, но …

Едно е просто мръсотията да е в норми, а друго е „братските“ комини на приятелите на Путин да ни пращат емисии с над 3.76 ПЪТИ НАДНОРМЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ СЪС СЕРОВОДОРОД, каквото е регистрирано на 12 май към 04.00-05.00 часа …

 

На 18 май, само шест дни по-късно министър Нено Димов посети РИОСВ – Бургас по повод сигнали за замърсявания на въздуха с ФПЧ10 от „Кроношпан“, но освен с ръководството му е било нужно и да се срещне със синовете на Великата руска мечка и представителите им в Бургас, защото оттам идва на моменти рекордно замърсяване със сероводород … Нека се надяваме, че няма да ги пропусне в бъдеще …

А иначе „Кроношпан“ си дими порядъчно и има резултат …

Свободен автор – Философът