ИМА ЛИ ПИЛОТ В САМОЛЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС И ЗАЩО ТОЙ КАТАСТРОФИРА В КВ. „БАНЕВО“?

Неволите на жителите на бургаския квартал „Банево“ продължават. Четири години след започване изпълнението на т.нар. проект „Воден цикъл“, който по идея e трябвало да подобри и развие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, са налице разрушени и заличени улични настилки в квартала. Разбира се, при строително-монтажни работи от такъв размер е невъзможно да се избегне къртене, изкопни и транспортни дейности, но в крайна сметка, след завършване на работата по проекта, е трябвало несгодите да отстъпят място на удоволствието да живееш в благоустроен квартал. Такива са били очакванията на жителите на някогашното бургаско село, защото още при водената от общинската администрация кампания за присъединяването му към града, това било най-силно прокламираният плюс в полза на местното население – новата и подобрена инфраструктура. Изнесената информация в медиите категорично подчертава сериозното отношение на общинското ръководството и обрисува силно розови картини след изпълнението на този щедро финансиран европейски проект. (ВИЖ ТУК)

Равносметката днес обаче показва, че вредите са много повече от ползите за хората от този бургаски квартал, настилките по улиците са коктейл от пръст, строителни отпадъци, трошен камък и всичко друго, но не и от материала, използван за уличните настилки в Европа – асфалт!

Това разминаване между обещано и изпълнено провокира Кирил Казаков, жител на квартала, да изпрати запитване до Община Бургас за информация относно календарния план-график за изпълнението на строително-монтажните работи по изграждането на уличните настилки. След продължително чакане, превишаващо в пъти определения от закона срок за предоставяне на исканата информация и неколкократните му напомняния, след повече от два месеца Общината в лицето на заместник-кмета по строителство, инвестиции и регионално развитие инж. Коралска изпраща официален отговор. В прав текст се заявява следното „ Всички видове строително монтажни работи са изпълнени и настилките са възстановени“!?! Действителността обаче е съвсем друга. Изложената в писмото информация не кореспондира с квартална действителност. Налице е пълно разминаване на реалността и твърденията на заместник-кмета.

Въпреки, че когато фактите говорят и боговете мълчат, от Общината са афиширали тезата, че улиците в квартала са с нов по-модерен облик. Възмутен от  отговора на  Община Бургас, Кирил Казаков изпраща сигнал до Президентството на Република България, Министерски съвет и Националният омбудсман Мая Манолова.

Реакцията им не закъснява и институциите възлагат на кмета на общината извършването на обстойна проверка по случая, като за резултатите от нея следва да бъде информирана и ответната страна. Всичко това предизвиква надежда за промяна в действията на общинското ръководство и очаквания за преминаване към нова конструктивна позиция, водеща до провеждане на ефективна управленска политика и прилагането на адекватни и спешни мерки за решаване на хроничния проблем в квартала.

Уви, не така мисли заместник-кмет Коралска!

Нелепите твърдения от страна на Общината за подобрената инфраструктура бързо се разпространяват сред жителите на квартала. Това изиграва ролята на катализатор на обединителните процеси и вече е налице масово недоволство. Мнението на гражданите е изразено в изпратен писмен протест срещу констатациите, изложени в „проверката“, и се предлага държавните органи да извършат нова проверка на място:

„Проблем с настилките преди не е съществувал и наличието на такъв сега се дължи изцяло на нескопосано свършената работа по ИНТЕГРИРАНИЯ проект. Община Бургас реши да изпише вежди, а избоде очите на жителите на цял квартал! Това е видно от всички живеещи и преминаващи през квартала,  невъзстановяването в предишния вид на настилките се дължи на липсата на инвеститорски контрол от страна на Възложителя по време на изпълнението на ИНТЕГРИРАНИЯ проект и формално спазване на изискваниятана строителното законодателство. Именно поради това оправданието с липсващите финансови средства предизвиква насмешка и поражда редица въпроси за качеството на тяхното управление и разходване. Не е виновен този който яде баницата, а този който по време на глад я разхищава неразумно! Не бива да забравяме, че общинските бюджети / за разлика от фирмените/ не формират приходната си част с реализирани на пазарен принцип продажби, а чрез вноските за данъци и такси от гражданите на общината. Поради това ролята на ръководството на общината се свежда само до управление на тези средствата в интерес именно на гражданите–данъкоплатци. Добрият управленец, започва изпълнението на даден проект само след като е осигурил неговото финансиране. Успешната му реализация минава през добре организиран и ефективен инвеститорски контрол и така се постига и подобряване на градската инфраструктура в рамките на бюджета. Не всичко е пари, уважение и признателност не се купуват, а се печелят с работа и достойно поведение!  Несправянето с работата не може да служи за оправдание. Когато доставчик не изпълни договорните си задължения е логично той да бъде санкциониран и/или сменен. Неприемливо е същият да изтъква неуменията си да се справи с работата като оправдание за лошото качество на продукцията си и да очаква да бъде приет едва ли не с признателност. В конкретния случай Община Бургас е именно в ролята на нередовен доставчик по силата на обществения й договор с гражданите. Бихте ли започнали ремонт за подмяна на тръбите в облицованата Ви баня, без да осигурите финансиране й за възстановяване на облицовката на изкъртената ивица, а още по-малко бихте ли окачествили работата за изпълнена преди да Ви оправят облицовката, която същите тези майстори са изкъртили? Намирате ли някъде основания за гордо и многократно афиширане на  такова „изпълнение“ на проект финансиран с чужди средства пред представителите на най-важните институции в държавата, журналисти от различни медии и данъкоплатците? В този ред на мисли изразявам силно съмнение в трезвата преценка на ресорния заместник кмет и не мога да се съглася и с наложената от него политика за предимство на формата пред съдържанието на делата и документите. Така получаваме продукта от неговата работа в скъпа опаковка, но тя е лишена от съдържание.“

                Решението на този казус предстои, очаква се отношение към него да вземе и  Националния омбудсман Мая Манолова, известна с безкомпромисното си отношение към административния произвол. Подготвя се среща между жителите на квартала и новоизбрания местен обществен посредник г-н Тодор Стамболиев с цел намиране на бързо и ефективно решение.

Жителите на кв. „Банево“ се надяват  ръководството на общинската администрация в най-добрия град за живеене в България да осъзнава, че  твърденията на зам.-кмет Коралска – черното е бяло, биха предизвикали гражданско недоволство и протести, сезиране на европейски институции и медии, а това би изиграло негативна роля върху имиджа на страната ни преди председателството й на Съвета на ЕС.