Законът за храните облекчава вноса и продажбата на ГМО

Изцяло новият Закон за храните, изготвен от земеделското министерство, предвижда да се намалят санкциите за производство и продажба на нови храни, хранителни съставки и генетично модифицирани храни, съобщи БГНЕС.

С реализирането на новия законопроект ще се опрости правната рамка и ще се осигури пълно съответствие със законодателството на Европейския съюз, смятат от Министерството на земеделието и храните.

Предвиденият в Закона за храните регистрационен режим облекчава бариерите за започване на бизнес с производство и търговия на едро с храни от неживотински произход, търговия на дребно с храни и отваряне на обекти за обществено хранене. Избраният модел предполага регистрация на обект до 5 работни дни след подаване на заявлението за регистрация и придружаващите го документи, след което обектът може да започне дейност.

Предвижда се повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните, с цел повишаване ефективността на контрола на изпълнението им.

Същевременно в закона има поправка, която може и да доведе до сериозен дебат преди приемането на новия Закон за храните да стане факт. Предлага се намаляване на размерите на имуществените санкции за производството и продажбата на нова храна или нова хранителна съставка, генетично модифицирана храна, ГМО за използване в или като храна или храна, съдържаща съставки, произведени от ГМО и за пускане на пазара или използване на неразрешени първични пушилни кондензати и първични катранови фракции в или върху храни или при производството на извлечени пушилни ароматизанти. Срокът за обществено обсъждане е един месец, а очакванията са приемането на новия закон да се осъществи от Народното събрание през есента.