Новите членове на прокурорската колегия на ВСС: Магнаурската школа, Свободен университет и герберски зам.-министър

За сведение на пострадавшите, в кратце за новите членове на прокурорската колегия на ВСС:

Окръжният прокурор на Перник Пламен Найденов, предложен за член на ВСС от 27 прокурори, втори мандат ръководи Пернишката окръжна прокуратура. Завършил е право в Академията на МВР, работил е в РДВР Перник, бил е и следовател, след това влиза в прокуратурата.В концепцията си Найденов написа , че „Никой не търси отговорност на медиите, когато без доказателства съобщават за тромаво правораздаване и корупция, което уронва престижа на съдебната власт.“

Обвинителят от Бургаската апелативна прокуратура Георги Кузманов е завършил право в Бургаския свободен университет. Предложен е от 36 колеги.В концепцията си е написал, че е убеден в „запазване независимостта и функциите на прокуратурата в конституционно определените ѝ граници“.

Даниела Машева е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Била е зам.- министър на правосъдието в първия кабинет на Бойко Борисов от август 2009 г. до края на 2011 г.
/по в-к Дневник/

Магнаурска школа, Свободен университет, герберастки зам.-министър! Очертава се ново WCC!

Иван Петров – адвокат, шеф на Столична апелативна прокуратура /1998-2005/