Правнук на Сава Катрафилов пише книга за Ботевия четник

Георги и Панайот Катрафилови заедно с праплеменицата на революционера Светлана Стоянова поднесоха цветя пред паметника му в Бургас
Книга за славния Ботев четник поп Сава Катрафилов, който загива с развято знаме в ръка и оставя костите си в местността Милен камък край Враца, ще бъде издадена скоро и ще бъде представена на 2 юни, но догодина. Това каза неговият потомък Георги Катрафилов. Той сподели, че три години е издирвал информация в Централния държавен архив, в Университетската библиотека в София, в Богословския институт и в Централната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Разполага и с девет ръчно написани писма от Сава Катрафилов. Едното от тях е до Панайот Хитов, в което се отчита за парите, които са му дадени по направление. Имам и седем писания от негови близки приятели, добавя правнукът на революционера, за който Левски казва, че без него не може, а Ботев признава, че му е бил дясната ръка.
„Дядо Сава е заклел Ботевата чета, а след превземането на парахода “Радецки” е въртял руля до Козлодуй. Той е един от многобройните загинали борци против турското робство, чието свободолюбие ги е подтикнало към саможертва за освобождение на милото ни отечество“, каза пред паметника на Сава Катрафилов в Бургас неговият правнук. Бил е член на щаба на Ботевата чета, добавя той.
Георги Катрафилов припомни, че като учител в Араповски манастир „Света Неделя“ край Асеновград неговият прадядо се е срещал с Васил Левски.
„Той учителства в много селища и навсякъде е подклаждал населението към бунт. Следвал е своя девиз „Ще умра за отечеството си“. За неговата дейност като учител и революционен деец има спомени на негови съратници“, добавя потомъкът на славния духовник и бунтовник.
След като завършил право в Одеса и духовна семинария в Болград, Сава Катрафилов е работил като учител и в Бургас през есента на 1873 г., но отделя повече време за революционна дейност, обикаляйки странджанските села и заради това училищното настоятелство го принуждава да напусне преди завършване на учебната година.
Георги и Панайот Катрафилови заедно с праплеменицата на революционера Светлана Стоянова поднесоха цветя пред паметника му в Бургас.
„С този дух, който е притежавал Сава Катрафилов, е бил уникален и за времето си, а и сега би се отличил сред останалите хора. Той успявал да защити идеите си по начин, по който малко българи тогава са можели. Зачеркнал е мисълта за имане, пренебрегнал е дори семейството си. Дал си е и живота за България“, заяви бардът Светлана Стоянова.
„Преди да отиде на явна смърт, прадядо ми е пратил двете си деца, т.е. нашият дядо Георги и неговия брат в град Николаев (Украйна). Доста години са живели там. Четири години след освобождението на България от турско робство местната управа е изпратила писмо до българските власти, в което пише, че там имат две българчета, а Стефан Стамболов отговорил, че не го интересуват децата на Катрафилов“, разказва неговият потомък.
Преди да отиде на явна смърт, прадядо ми е помолил Стефан Стамболов, ако загине, да се погрижи за децата му, добавя Георги Катрафилов.
“Дядо Сава е написал и книга срещу протестантството. Когато ми попадна в ръце, бях много развълнуван“, споделя внукът на славния просветител и четник.
„Знамената на Ботевата чета са били три. Едното е било в прадядо ми. Четниците са били въоръжени с оръжие, което е било изхвърлено от употреба от белгийските военни части“, каза още Георги Катрафилов.