Стабилност и видими резултати от управлението на ГЕРБ 2010-2017 г.

Борисов с малки прекъсвания управлява от 2009 до ден днешен и се хвали със стабилност и видими резултати, а те са : 

Най-ниско потребление в ЕС

През 2010 г. България отчита най-ниското равнище на БВП на глава от населението сред държавите — членки на ЕС, или повече от два пъти по-ниско от средното за ЕС.

Действителното индивидуално потребление в България представлява 53% от средноевропейското през 2016 г. по данни на Евростат. Това означава и ниска покупателна способност и то трайна …

Тази картина не се дължи единствено на по-ниския БВП на страната, но и на неравенството, което е сред най-високите на континента, както и на данъчната система.

Както се пееше от Нети : „Луната спи, а няКОЙ краде …“ НяКОЙ не е без участието на българските власти, а те от 2009 г. са ГЕРБЕРСКИ …

Българските работодатели от кръгове и кръжоци – котараци, пеефчанчета, русевчета, домусчийчета, ковачета и т.н. плащат по техните кодекси и сметки и резултатите са ВИДИМИ …

Най-ниски заплати и пенсии

Годишният доклад на Института за икономическо развитие при БАН отчита най-нисък размер на средната и минимална заплати в България сред страните от ЕС, редом с “едно от най-високите нива на доходно неравенство”. Средните нетни заплати за 2016 г. у нас са близо 4 пъти по-ниски от нивото на ЕС – 406 срещу 1508 евро. Размерът им в Румъния, предпоследната страната в тази класация, е с 29% по-висок.

Докато доходите са 27% от средното за ЕС ниво, производителността на труда е 47%, което означава, че заплатите у нас са относително два пъти по-ниски от нормалното за общността. Това противоречи на твърденията на работодателските организации, че доходите у нас са ниски в резултат на нивата на производителността на труда.

Несправедлива данъчна система защитаваща богатите КОЙчовчета

Освен относително бавното повишаване на доходите, ръстът на неравенството в доходите се подхранва от данъчната система у нас, доколкото то може да се удържа частично чрез преразпределителните процеси, контролирани от държавата. Тя обаче има ограничени възможности да влияе в тази посока, тъй като “ефективната данъчна ставка в България е най-ниската в ЕС и една от най-ниските в целия свят.” В резултат държавата има силно ограничена преразпределителна роля:

Освен това данъчните постъпления са с подчертано несправедлива структура, доколкото те засягат непропорционално хората с ниски и средни доходи, заради високия дял на косвените данъци, т.е. облагането на потреблението, коментира baricada.org.

Според икономистите острото неравенство, породено от несправедливата структура на данъчните приходи, е предпоставка за социална и политическа нестабилност, която може да се преодолее чрез “въвеждане на по-високи преки данъци, с умерено прогресивно облагане, а също и повишаване на прогресията при облагане на най-големите недвижими имоти и наследства”.

Питам се, след такива стабилни и видими резултати от управлението на Борисов и ГЕРБ, кои българи го избраха да ни смуче за трети пореден мандат ? 

Нима сме нация от МАЗОХИСТИ или от ГЛУПАЦИ ?!!

Свободен автор – Философът