Толкова ли сме богати, че да даваме 5 млн. лева по Механизма за бежанците в Турция

Правителството одобри изплащането на 5,05 млн. лева за изплащане на българските вноски за 2017 г. към Механизма за бежанците в Турция.

Дали пък тези милиони не са от джобните на някое герберче от Банкя или котараче от ония кръгове ?!

Не ! Не и не … Ще ги острижат от българите бежанци в собствената им страна за сметка на ония бедни мигрантски душици останали Standby в Турция и  разполагащи с по няколко хиляди евро кеш и скъпи телефони, за да прецапат Европа и се усмихнат в селфи с мутер Меркел …

 

Общата дължима вноска е изчислена въз основа на дела на брутния национален доход на страната в общата сума на БНД на Европейския съюз.

Общият размер на помощта по механизма е 6 млрд. евро.

Споразумението за създаване на Механизма за бежанците в Турция и графика за изплащането на българските вноски в периода 2016-2019 г. са ратифицирани със закон от Народното събрание на 30 март 2016 г.

Оказа се, че най-бедната държава в ЕС ще плаща на мигранти, които разполагат с хиляди евро кеш и са решили да сменят климата и икономическата среда  поощрявани от военнолюбивите амбиции на САЩ, Франция, Турция …

През октомври 2012 г. в турския парламент бе входирано искане за даване на мандат на армията за провеждане на трансгранични операции на територията на Сирия.

Правителството на Турция през 2012 г. охарактеризира положението като „представляващо сериозна опасност и риск за националната сигурност“, което поражда „необходимост от предприемане на дължимите мерки“.
Във връзка с това и в съответствие с чл. 92-ри от Конституцията на Турция правителството се обърна към Парламента за одобряване на „мандат на въоръжените сили на Турция, отнасящ се до изпращането на войски и изпълнението на задачи на територията на чужди държави“, като в случая става въпрос конкретно за Сирия.

В резултат на войната близо милион бежанци се струпаха на територията на Турция, а сега трябва да им плащаме сметката …

Свободен автор – Философът