Цените ни европейски, а доходите ни африкански

Цените в България вече гонят средните нива в Евросъюза, но доходите сериозно изостават.

Това е причината страната ни да е с най-ниската покупателна способност в ЕС, показва изследване на КНСБ за издръжката на живота. Цените на хранителните и нехранителните стоки у нас вече надхвърлят 70% от средното равнище в ЕС. Преди 5 г. този процент е бил 65.6%. Сближаването на ценовите нива е най-голямо при млякото, сиренето и яйцата – 94%, олиото и мазните – 91%.

Почти колкото в повечето европейски страни струват у нас аудио, видео и фотографска потребителска техника (91.4%), домакинските уреди (81.5%) и облеклото (79%).

Почти колкото в повечето европейски страни струват у нас аудио, видео и фотографска потребителска техника (91.4%), домакинските уреди (81.5%) и облеклото (79%).

Ясно видима е тенденцията в България да потребяваме на половината от това, което потребяват по-слабо развитите европейски страни …

Доходите в България са на равнище Зимбабве, но по-ниски от тези в Габон, Екваториална Гвинея, Мароко …

Средният диапазон на заплащане в Германия за ниско и средно платените работници и и специалисти варира от 1200 до 3000 евро.

В България средната заплата е между 420 и 800 евро, като в горната част на заплащането са заетите само отделни сектори, например производство и разпределение на електрическа и газова енергия и финансови услуги.

Ето какво може да се купи в Германия и България и за колко (средни пазарни цени в евро):

Стока                   Германия             България

Хляб                        1.49                      0.50 -1.50
Мляко / л                 0.59                      0.60
Масло / кг               1.29                       4.10
Захар / кг                 0.65                      0.55
Св. месо / кг            5.78                      2.80
Пил. месо / кг          4.30                      3.50
Домати / кг              2.49                      1.30
Банани / кг              1.69                      1.40
Портокали / кг         1.00                      0.60
Шоколад / 100 гр.    0.95                     0.90
Бира / 0.5 л              1.20                     0.50

Тенденцията не е от вчера … Ето сравнителна таблица за цени на хранителни стоки от 2013 г.

Ясно е, че само с европейски приказки, но без реална помощ за икономиката ни и намеса в трудовото законодателство при правителства от рода на Борисов -1, 2, 3 бъдеще – НЯМА …

Освен ако то не е в Африка …

Свободен автор – Философът