Васил Велев : Отглеждаме готованци и гоним кадърните

Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че в България се провежда грешна политика по доходите, която отглежда готованци и гони квалифицираните хора извън страната. 

Работодатели и синдикати вчера спориха за размера на минималната работна заплата на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Обсъден беше проект на постановление на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната през 2017 г. Минималното възнаграждение от 460 лева се обсъжда от тристранния съвет, тъй като през пролетта ВАС отмени постановлението на МС с мотивите, че то не е съгласувано със социалните партньори.
„България е с петата най-висока минимална работна заплата, спрямо брутния вътрешен продукт в ЕС. Производителността на труда в страната е 15,26 на сто от тази в ЕС-28, а възнагражденията са 21,07 на сто от тези за ЕС – 28, което показва, че заплатите изпреварват производителността на труда сравнено с останалите страни в ЕС”, каза Велев.

Тези мнения на работодатели обаче са по-скоро феодални предразсъдъци, на фона на това, че от 10 години сме член на ЕС и там часовата ставка е в пъти по-голяма от тази в България и виновни за това са работодателите, които не създават нужната организация на работното място, липсват и стимули за израстване в кариерата.

В Гърция минимална работна заплата в частния сектор, която е в размер на 586,80 евро за работниците над 25 години и в размер на 510,95 евро за работници под 25 години.

За Германия минималната ставка e в размер на 8.84 евро на час.

В Белгия средният месечен гарантиран минимален доход е 1501,82 евро за работник на 18 год., 1541,67 евро за работник на 19 год. и 1559,38 евро за работник на 20+ години.

В Естония месечната минимална заплата е 430 евро.

За Испания минималната работна заплата през 2017 г. е 23,59 евро на ден или 707,60 евро на месец или 9906,40 евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно).

В Литва и Латвия минималният доход за работещите е 380 евро месечно.

В Люксембург сумите не са променяни от 2015 г. – месечното минимално заплащане за неквалифициран труд е в размер на 1922,96 евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 11,1154 евро. За квалифициран труд е в размер на 2307,56 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 13,3385 Евро.

Работещите в Холандия получават минимум 358,05 евро месечно/71,61 евро на ден.

Във Франция брутната минимална работна заплата на час е 9,76 евро или 1480,27 евро на месец.

Друг аспект е работното време, което в Германия  варира между 38 и 40 работни часа до 24 дни в месеца, а в България е практика то да е около и над 12 часа дневно с работа и в събота …

Свободен автор – Философът