Военни искат среща с Бойко Борисов, поморийският кмет на ГЕРБ пречи за развитието на санаториума в града

Докладна-записка на кмета на Поморие Иван Алексиев до общинския съвет, с която иска да бъде отменено дарение на Анхиалския градски съвет в полза на държавата от 1932 година, изправи на нокти четири военно-патриотични съюза. Те излязоха с декларация до държавните институции, с която изострят вниманието им върху поредния опит на черноморския кмет да попречи за развитието на „Вита“ ЕООД – клон Поморие. Докладната-записка на кмета на Поморие Иван Алексиев е внесена за разглеждане на юлската редовна сесия на общинския съвет.

ДЕКЛАРАЦИЯ

До Президента и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България ген. Румен Радев; Председателя на Народното събрание на Република България г-н Димитър Главчев; Министър- председателя на Република България ген. Бойко Борисов;Заместник министър-председателя и министър на отбраната на Република България г-н Красимир Каракачанов; Министъра на здравеопазването на Република България ген. Николай Петров; Управителя на Националния осигурителен институт и Председателя на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт; Кмета на община Поморие г-н Иван Алексиев; Председателя на Общинския съвет – Поморие г-н Адам Адамов; Полк. д-р Любомир Крантев и колектива на „МБПЛР-ВИТА” ЕООД – клон Поморие

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Председателите на четирите военно-патриотични съюза, обединени в Председателски съвет, категорично потвърждават своята подкрепа за осъщественото вече преминаване на БДПЛР в гр. Поморие към Многопрофилната болница за активно лечение и рехабилитация (МБПЛР) – „Вита“ ЕООД – Велинград, съгласно Постановлението на Министерския съвет.

Нашата декларация е продиктувана от поредния опит на  кмета на Община Поморие да спре развитието на  „МБПЛР-ВИТА” ЕООД – клон Поморие.

Резултатът от подобно действие ще бъде удар върху здравното осигуряване на действащите военнослужещи, гражданските лица, запасните и резервистите, военноинвалидите, военнопострадалите, ветераните от войните и всички, които имат възможността да ползват болницата.

Смятаме, че това ще бъде исторически несправедливо, некоректно, още повече, че тази болница е част от системата за национална сигурност у нас.

Членовете на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, на Съюза на ветераните от войните, на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ със задоволство приемат направеното до този момент и най-вече от факта, че новото ръководство запазва социалните функции на болницата.

Подкрепяме инициативността на ръководството на болницата и смятаме, че държавните институции трябва да направят необходимото в най-кратки срокове клонът в Поморие да получи необходимите документи, за да  заработи като пълноценно лечебно заведение.

С уважение и очакване за съобразяване с нашата позиция:

Генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

Доц. д-р Иван Сечанов, председател на Съюза на ветераните от войните на България

Младши лейтенант от запаса Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

Капитан далечно плаване Атанас Илев, Председател на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ

В тази връзка председателският съвет на СОСЗР, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюза на ветераните от войните и Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, както и председателите на ФНСО ”БА” и НС ”ОТБРАНА”, са изпратили до министър-председателя Бойко Борисов искане за работна среща, свързана с проблеми по развитието на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – „ВИТА” ЕООД – клон Поморие. В същото време двата национално представени синдиката в Министерството на отбраната /МО/ са предложили на министъра на отбраната да се направи необходимото за промяна на наредбата, издадена от председателя на Надзорния съвет на НОИ, за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация. По този начин ще се предостави възможност на медицинските търговски дружества на МО да работат по договор с НОИ.