Десет области с доходи над тези в Бургас

През 2016 г. най-високи са доходите в столицата – 7349 лв./човек годишно, а Бургас е далеч назад с доходи до 5020 лв. ?!!

Доходите на Бургас са по-ниски от София, Перник, Варна, Пловдив, Благоевград, Русе, Плевен, Габрово, Смолян, дори Ямбол ?!!! Ало, ГЕРБ-Бургас ! Ало, кмете Николов! Палми, градинки и т.н. не повишават доходи …

Разликата в доходите между областите в страната расте, София е далеч пред останалите 27, показва съвместен анализ на Института за пазарна икономика и българската геоинформационна компания Мапекс-www.mapex.bg .

 

През 2016 г. се увеличава ролята на столицата като областта, където се генерират най-голямата част от доходите в българската икономика. Ефект от тази концентрация на доходи се вижда и в област Перник, вероятно поради интензивната ежедневна трудова миграция на работещи от Перник към София.

Варна, Русе, Плевен, Стара Загора и Пловдив успяват в известна степен да съхранят своята форма и мащаб, макар доходите в тях да остават далеч от нивата в София.

Не така стои въпросът със Северна България (Видин, Монтана, Ловеч, Силистра Разград и Търговище), както и Пазарджик, Кърджали и Сливен в южната част на страната. Там вземат значително по-малко.

От 2001 до 2016 година доходите ни са се повишавали средно с 240 лева на година, тоест с 20 лв. месечно. Така средно за страната годишната сума стига 5 167 лв.

 За сравнение – в София тя е 7 349 лева на човек годишно

През 2001 г. Бургас се нарежда на 21-во място от 28-те области по средно ниво на доходите, докато през 2014 г. вече заема 14- то място.

Заетостта в Бургас също отстъпва на тази в София …

Бързото нарастване на доходите в столицата започва след 2005 г., като преди това (в периода 2001-2005 г.) те се движат около средните за страната. Като цяло за периода 2001-2016 г. най-висок растеж на доходите се наблюдава именно в столицата – 4,4 пъти, следвана от Стара Загора – 4 пъти.

Относителен спад на доходите пък се вижда в смесените области, както и в Северозападна България. Съпоставката между доходите на човек от домакинството, местното население и територията показва, че приносът на тези области към общия доход на населението става все по-ограничен. Това се дължи както на тяхното намаляващо население, така и на сравнително неблагоприятната структура на доходите на домакинствата и тежкото състояние на пазара на труда. Все още е видимо изоставането в други области като Пловдив и Бургас.

Това е икономическата истина за Бургас като уж „най-хубав град за живеене“ и герберските грижи за „повишаване“ на доходите тук …

Бургас като Бургас, ама далеч по доходи зад 1/3 от областните центрове в България …

Да, обаче имаме шарен, нов фонтан и можем да си правим селфи до припадък …

Свободен автор – Философът