+/-Държавният дълг на България бил намалял с близо 1 милиард евро?!

Държавният дълг на България намаля с близо 1 милиард евро. Да бе, да ?!

Един независим източник показва нещо съвсем друго -http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/bulgaria

Снимката е от днес в 14.20 ч.

А тази е от 14.02.2017 г.

Разликата е със знак + и е над 380 милиона лева за по-малко от 5 месеца ?!!

А иначе рекламите на държавната власт са ни ясни – прах и мъгла … Прочетете ги и се замислете за фалшивите новини …

Това става ясно, от нареждане на министерството на финансите да започне плащането на главницата по 5-годишните облигации, издадени през 2012 г. на международните пазари, които са в размер на 950 млн. евро и лихва в размер на 40,375 млн. евро.

Така дългът ще спадне от 12,884 на 11,934 млрд. евро. Спадът в съотношението дълг към брутен вътрешен продукт (БВП) е с близо два процентни пункта, съответно от 25,9% на 24,0%. Така на държавния бюджет ще бъдат спестявани разходи за обслужване на дълга в размер на 40,375 млн. евро годишно.

Изплащането ще е за сметка на фискалния резерв (със средства от емисията дълг през март 2016 г.)

Средствата за погасяване на падежиращата се емисия са набрани по време на успешно емитираните през март 2016 г. на международните капиталови пазари двоен транш облигации на стойност 1,994 млрд. евро по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари, се казва в прессъобщение на Министерството на финансите.

Трансакцията включваше транш от 7-годишни облигации на стойност 1,144 млрд. евро при лихвен купон от 1,875% и транш от 12-годишни облигации на стойност 850 млн. евро при лихвен купон от 3,000%.

С част от постъпленията се погаси дълг в обращение през миналата година, а другата част остана като наличност към края на 2016 г. за покриване на падежа по еврооблигациите на 9 юли 2017 г., след като не се наложи финансовият ресурс да бъде използван от правителството за запазване на стабилността на банковата система във връзка с извършения преглед на качеството на активите и стрес тестовете на българската банкова система, пишат още от МФ.

Подмокрихте ли се от кеф, а ?!

Свободен автор – Философът