Работодатели без обществени поръчки при неизплатени заплати на работниците

След 28 години демокрация Народното събрание прие промени в Кодекса на труда, които предоставят допълнителна защита на работниците в случаите на неизплатени заплати

Промените в Кодекса на труда обаче не решават проблема с неизплатени заплати докрай и не прекратяват практиката при натрупани задължения към работниците фирмите да се прехвърлят.

Законопроектът е внесен от всички парламентарни групи. „За“ промените на първо четене гласуваха 138 народни представители.

Засилват се правомощията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като се предоставят правомощия да се извършват проверки по повод изплащането на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудови правоотношения.

Съгласно промените работодателите, които дължат възнаграждение и обезщетение на работниците си, няма да могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители.

На фона на сегашните символични заплати неплащането им е направо животозастрашаващо за поне милион българи и би трябвало подобни работодатели да  бъдат лишени от възможност да създават нови фирми и сдружения и да бъдат търговци по смисъла на закона въобще. Само така българските чорбаджии – работодатели могат да бъдат дисциплинирани …

Свободен автор – Философът