Скандал! Кола и шофьор на лаборатория „Лина“ в сблъсък с пешеходци (видео)

Преди минути се разигра грозна сценка на пешеходната пътека на „Гурко“ и „Славянска“ в Бургас, пред подземната улица от страната на Съдебна палата. Служебен автомобил на медицинска лаборатория „Лина“ за малко не отнесе пешеходци, които пресичат на обозначената в жълто пешеходна пътека.

Вместо извинение, от страна на шофьора на служебния автомобил на лабораторията пешеходците получиха ругатни, а той лично излезе от колата да се саморазправя и предизвика задръстване на кръстовището. Единствено бързата намеса на полицията укроти разгорещените страсти.
Очевидци на скандала от съседните сгради са заснели инцидента, след което сигнализираха до нашата медия и предоставиха видеото.

За незапознатите, в публичното пространство МДЛ „Лина“ гради репутация на безупречна и изрядна лаборатория, за която здравето на хората и пациентите е на първо място. Явно, не така стоят нещата, когато са подкрепени с факти, а не се базират основно на голи приказки и нескопосан пиар.

В месечния отчет за юни т.г. на РИОСВ-Бургас е отбелязано, че: „Самостоятелна медико диагностична лаборатория „Лина“ ЕООД – извършил дейности по третиране отпадъци без да притежава необходимия документ по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците, чл. 136, ал.2, т.3 от Закона за управление на отпадъците във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, имуществена санкция в размер на 7000/седем хиляди/ лева.“

Чл. 136, ал.2, т.3 от Закона за управление на отпадъците гласи:

„(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
3. събира, транспортира и/или третира отпадъци без разрешение или регистрационен документ, когато такива се изискват;“

Разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗУО гласи:

„Чл. 35. (1) За извършване на дейностите по третиране на отпадъци се изисква: 1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I, или“

Управител на МДЛ „Лина“ е д-р Васил Костадинов. Понастоящем Васил Костадинов е от 2015 г. общински съветник на Поморие, влязъл в местния парламент от листата на ПП „Партия на зелените“. На парламентарните избори през март 2017 г., Васил Костадинов се яви като кандидат за народен представител от Колиция „Реформаторски блок“, които останаха извън парламента.

Оставката на Васил Костадинов като общински съветник вече бе публично поискана (ТУК). 

Освен с лабораторни изследвания, МДЛ „Лина“ се занимава и с обезвреждането (автоклавиране и шредриране) на особено опасни отпадъци на територията на Поморие.

Ето как рекламират дейността си от „Лина“:

„Важно за лекарите: „ЛИНА” гарантира 100% обезвреждане на биомедицински отпадъци
Медико-диагностична лаборатория „ЛИНА” притежава лиценз от  Регионалната инспекция по околна среда и води за събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни  медицински отпадъци. Технологията, която „ЛИНА” използва,  е една от най-модерните.“

Биомедицинските отпадъци са част от общото наименование медицински отпадъци:

Медицинските отпадъци, поради своето съдържание на опасни вещества, представляват сериозна заплаха за околната среда и здравето на хората. Те са съставени от всички видове отпадъци, генерирани от здравните учреждения като болници, клиники, лекарски кабинети, стоматологични кабинети, ветеринарни съоръжения и други медицински лаборатории и изследователски съоръжения. Тези отпадъци са много разнородни по своя характер и често съдържат някои инфекциозни елементи, поради което е от съществено значение обработката и обезвреждането им да се извършват по безопасен начин. Медицинските отпадъци, които могат да бъдат изгаряни, включват:

• Инфекциозни отпадъци от болници;

• Здравни отпадъци от болници, клиники и поликлиники;

• Отпадъци от родилни домове;

• Медикаменти с изтекъл срок на годност;

• Хирургични отпадъци;

• Биомедицински отпадъци;

• Патологични отпадъци;

• Фармацевтични отпадъци.

Около 85% от отпадъците на болниците са от общ характер, докато останалите 15% са заразени с инфекциозни агенти (например микробиологични изследвания, кръв и кръвни продукти, отпадъци от пациенти със заразни болести, патологични видове).
Депонирането като метод за обезвреждане на медицински отпадъци може да доведе до големи проблеми. На първо място са необходими големи площи за депонирането на отпадъците. Освен това, не трябва да има в близост до депото населено място, впоследствие на което могат да възникнат опасности за живота на хората. Миризмата е първият проблем за хората, живеещи близо до депото. Освен това е възможно изтичане на течност от отпадъците в почвата, което ще доведе до замърсяване на подземните води, както и на повърхностните води.
За разлика от други методи на работа като например стерилизация или автоклав дезинфекция, чрез изгарянето се получават много по-малко крайни продукти. След пълното изгаряне на медицинските отпадъци теглото и обема на отпадъците намалява до 95%. Нещо повече по-горе посочените методи не са подходящи за всички видове медицински отпадъци, като патологични тъкани, отпадъци от химиотерапии, а инсинераторът може да се използва за всички видове отпадъци, възникнали в здравни и лечебни заведения.
Инсинераторът за медицински отпадъци има две горивни камери. В основната горивна камера отпадъците се изгарят при температура от 900 °С. Димните газове от тази камера са насочени към вторичната горивна камера, където при температура от 1200 ° С се доизгарят за време от 2 секунди. По-голямо количество въздух се доставя на вторичната горивна камера за пълно изгаряне на органичния състав на отпадъците. Има два основни регламента за изгаряне на медицински отпадъци в света, а именно, EPA и 2000/76/ЕС. Инсинераторът може да се проектира изцяло в съответствие с тези регламенти, както и да отговаря на местните стандарти.
За да бъде изцяло в съответствие с желаните емисионни норми, инсталацията за изгаряне включва димоотвод при обработката на отделните компоненти. Обработката на отделените газове в тази система има контрол на мултизамърсителите, за да се отстрани опасното съдържание на изгорелия газ при изгарянето на отпадъците.
За повече информация, моля свържете се с нас.“