С часова ставка от 2.60 лв. няма как „майстори“ да създават качествени неща в Бургас

Морската градина в Бургас е видяла много усталък и доста фирми са си оставили ръцете от направените ремонти там през годините …

Последните рекорди са от дни след откриването на реконструкцията на историческото ядро на морската градина за над 5 млн. лева-напукани асфалтови настилки и липсващи плочки от отводнителните канавки.

Кои са този път „майсторите“?

Премиерът Борисов откри ремонтираната част на историческото ядро на Морската градина.Кметът Николов благодари на министър-председателя за подкрепата му за проекта и пожела Морската градина да радва жителите и гостите на Бургас.

„Качеството на изпълнение на проектите в Бургас е високо. Затова Министерството на регионалното развитие ще подкрепя и бъдещи проекти за града“, заяви министър Николай Нанков.

Да бе, да ?! Да не би да има проблеми със зрението …

Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ печели договорът с община Бургас (възложител), а ремонтът трябваше да бъде приключен в срок от 260 дни от момента, в който бе дадена строителна линия на обекта.

Според Търговския регистър едноличен собственик на капитала на „Даскон“ е австрийската „Бауунтернемунг Ост холлдинг ГмбХ“ с представител Стефан Стефанов. „СМК – Монтажи“ е акционерно дружество, в чийто съвет на директорите участват Недялко Александров Недялков, Дани Едрев и Борислав Великов.

Точно 5 001 179.25 лв. без включен ДДС бе прогнозната стойност, нужна за обновяването на историческото ядро на Приморски парк според обществената поръчка.

Сумата от 5 996 227.93 лева не е нито малка, нито голяма, но дали е достатъчна за качествени материали и добри майстори за гордостта на Бургас – морската градина …

В договора с община Бургас предложената и договорена часова ставна е от 2.60 лв./час …

С всички екстри отгоре това ми се вижда малко за плащане на квалифицирани „майстори“, но …

Може би резултатите запечатани от камерата ми показват „качество ?!!

Напукан асфалт, липсващи части от облицовката на отводнителната канавка, положени направо върху пръст без легло … Това май е е качество за 2.60 на час ?!!

Фирмата спечелила обществената поръчка по договор е трябвало да даде гаранция и да бъде наблюдавана и контролирана от чиновниците на общината, но дали е свършена свястно тази работа ? Едва ли …

Не за първи път Община Бургас се е проваляла относно контрол на ремонти и строителни работи за които е възложител и качествен контрол … Спомнете си разкопките по ларгото на ул. „Александровска“ само двадесет дни след откриване, разкопките на 36-и ден на ул. Цар Петър“ прясно ремонтирана и асфалтирана, опадалата шпакловка на Младежки дом, изпочупените кранове по „Републиканска“ и т.н.

Интересно е доверието на чиновниците от общината към фирма с неизвестен брой обществени поръчки, от тях една за саниране  за изпълнител на такъв мащабен и важен проект …

Поръчка №: 93-OП-130(85)/22.07.2016г Обособена позиция №: 5 – Заглавие на обособената позиция: „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 63“

V.1)

Дата на решението за възлагане на поръчката:

22.1.2016

V.2)

Информация относно офертите

Брой на получените оферти: 23

V.3)

Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Консорциум „Холдинг Бургас Инфраструктура“ ДЗЗД

бул. „Александър Батенберг“ № 2

8000 Бургас

България

V.4)

Информация относно стойността на поръчката

Обща крайна стойност на поръчката :

Стойност: 2 324 932 BGN Без да се включва ДДС

Ситуацията е интересна. Може би нов строителен играч се пръква на пазара в Бургас или той е по дащен на ниски цени или нещо друго, макар че едни други майстори усвоили над 3 млн. лв. преди години пак в морската градина и пак с напукани асфалтови настилки бяха дали по-тънка оферта, но …

Да се надяваме, че в скоро време нещо друго от направените ремонти не напомни за себе си …

Свободен автор – Философът