Адвокати към ГЕРБ : Непротивоконституционствувайте !

Адвокатите остро разкритикуваха антикорупционния закон на ГЕРБ

Висшият адвокатски съвет публикува унищожително критично становище за антикорупционния закон, подготвен от правосъдното министерство. То е изпратено до правосъдния министър Цецка Цачева. Вчера стана ясно, че експерти от адвокатурата подготвят искане до Конституционния съд за обявяване за противоконституционни текстове от новоприетия Наказателно-процесуален кодекс (НПК), коментира transmedia.bg.

Становището на адвокатския съвет за сегашния вариант на проекта на ГЕРБ пък е второто, което придобива публичност, след като миналата седмица Съюзът на съдиите в България се срещна с парламентарната група на левицата и изложи своите препоръки за проекта на социалистите. За него стана известно половин месец след проекта на ГЕРБ.

И в двете становища акцентът се поставя върху сбърканата концепция на законите и органите, които те предлагат да се създадат. Повече за мнението на най-голямата магистратска организация четете тук.

Далеч по-критично е становището на адвокатурата към проекта на правителството. В него се акцентира и на незащитимостта на концепцията да се съберат на едно място няколко закона и няколко неработещи институции.

„Проектът е противоконституционен по концепция, а в частта му за отнемане на имущество в полза на държавата противоречи не само на конкретни конституционни норми, но и на международни и европейски правни стандарти и на основни принципи на правото по Европейската конвенция по правата на човека, на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 3 април 2014 г.“, се казва директно в становището.

В разрез с конституцията, законите и принципите на правовата държава със закона се създава орган с безконтролна и безотговорна власт в лицето на Комисия за противодействие на корупцията и за установяване на незаконно придобито имущество, което заплашва с непоправимо увреждане личните и имуществените интереси на практически неограничен брой хора. Дейността на комисията не подлежи на съдебно-административен контрол, въпреки че със своите актове тя се намесва в личната сфера на гражданите. Законът дава специален имуществен имунитет на членовете и органите на комисията, защото няма да носят имуществена отговорност, ако с дейността си са причинили вреди, освен ако са извършили престъпление.

Доколкото проектът предвижда цялата тази власт да се даде на орган, изграден върху сегашната Комисия за отнемане на незаконно имущество (КОНПИ), в становището на адвокатурата се заявява, че въпреки насажданото мнение КОНПИ далеч не е успешен орган. Опитът да се представя нейната дейност като пример и панацея за борбата с корупцията, може да заблуди за кратко ЕК и Механизма за сътрудничество и проверка, но „всъщност тя е напълно нефункционален орган“, широко рекламираните нейни успехи са илюзия, а отчетите ѝ представляват съзнателно невярно отразяване на действителните факти, пише в позицията на адвокатурата. Ако дейността на КОНПИ бъде подложена на детайлна ревизия, ще се разбере, че този орган е лишен от всякакво основание да съществува – икономическо, юридическо или политическо. Твърдението за успешната КОНПИ може да бъде оборено от една ревизия, която да установи каква част от нейните искове са уважавани, колко от актовете за отнемане на имущество са годни за изпълнение, какви са разходите за издръжката и разноските по отхвърлените от съда искове, какви са обезщетенията по Закона за отговорността на държавата за вреди, пише в становището.

Частта за отнемане на незаконно имущество представлява видимо пришитото „чуждо тяло“ към закона и „неприкрит опит на държавата да спечели служебна победа при съдебните процеси“, се казва в становището на адвокатите.

vas.bg/files/Stanovishte_po_zakonoprpekt.pdf

Ами какъвто вождът-такива и индианците министри и калинки от ГЕРБ …

Свободен автор – Философът

колаж: Георги Динев