Заплатите в Бургас „скочили“ с 1,5%…Оставаме осми в страната

Средната месечна работна заплата за област Бургас е нарастнала с 1.5% и е достигнала до 863 лева спрямо първото тримесечие на 2017 г. Данните на на Националния статистически институт. Размерът на заплатите продължава да нарежда Бургас на осмо място в страната.
Според предварителните данни на Националния статистически институт в обществения сектор средната месечна заплата се е повишила спрямо предходното тримесечие на 2017 г. с 4.9% (до 942 лв.), а в частния сектор – с 0.6% (до 840 лева).
Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 411 лв., а най-ниска – в областите Видин – 669 лв., Благоевград – 706 лв. и Кюстендил – 722 лв.
Статистиката обаче показва и, че сравнено с юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в региона намаляват с 0.2%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 0.3%, докато в обществения сектор се увеличават с 0.4%. Т.е. сивият сектор доминира и много от работещите са без договори. Очакванията са, че данните за следващото тримесечие ще има скок на заетостта, но това е заради сезонно наетите в туризма.
Очевидно е, че Бургас изостава заради разсипването на промишлеността, анаселението основно е ангажирано като обслужващ персонал през лятото, а през останалото време царства безработица.