Искат среща с Борисов за проблемите в туризма

С отворено писмо до министър-председателят и всички държавни институции ангажирани в туризма, Съюзът на собствениците – Слънчев бряг изразява подкрепата си за направените до този момент усилия от държавата за решаване на проблемите в туристическия отрасъл, но счита, че е нужно много по-голямо внимание и ангажираност с цел постигане на последователна и конструктивна политика, която да води до по-бързи и адекватни действия.

Ето какво още пишат от Съюза:

„Вече повече от 15 години нашето сдружение апелира институциите, участва активно в срещи, мероприятия и работни групи, изготвя становища по законопроекти и всячески приканва държавната власт към бързи и конкретни действия за решаване на проблемите. За съжаление обаче, всеки следващ летен сезон започваме със същите нерешени проблеми, които понякога ескалират в пика на сезона.

Само преди седмица, ОТНОВО изпратихме нарочна Декларация с призив към институциите за спешна работна среща, на която ОТНОВО да поставим наболелите въпроси. Ще си позволим в настоящото отворено писмо ОТНОВО да ги формулираме – а те са:       –

  1. Регламентиране на статута на националните курорти в Закона за туризма.
  2. Решаване на проблемите на инфраструктурата в региона – довършване на дълго очаквания четирилентов път от Бургас до к.к. Слънчев бряг.
  3. Решаване на проблемите на инфраструктурата в курорта: Обновяване на улиците и алеите. Решаване на проблемите с отводнителната система и канализацията.
  4. Решаване на проблемите на обществения ред и сигурност -увеличаване на числения състав на РПУ Несебър и създаване на туристическа полиция.
  5. Промени в ЗУТ, касаещи временните обекти в националните курорти. Премахване на незаконните временни обекти.
  6. Законодателни промени за решаване на проблема с шума от откритите заведения, увеличаване на възможностите за контрол, ограничаване и санкции.
  7. Предприемане на конкретни стъпки и действия по отношение на квалификацията на кадрите в туризма, така че програмите и броя на обучаващите се да бъдат тясно съгласувани с нуждите на бизнеса.

Уважаеми Господин Министър председател,

Уважаеми дами и господа,

ОТНОВО декларираме пред Вас готовността си за съвместна работа и усилия за решаване на проблемите в туризма. ОТНОВО Ви приканваме на спешна работна среща, на която да определим съвместно както личната ангажираност по всеки един от проблемите, така и конкретните стъпки и действия за решаването им, така че да посрещнем следващия туристически сезон с ясни правила и законов регламент.

В очакване на Вашия бърз и положителен отговор, оставаме с уважение.

P.S. Отвореното писмо е подкрепено от всички членове на Съюза на собствениците – Слънчев бряг.“