Кметът на Поморие занимава и президента с апетитите си към военния санаториум

Защо кметът на Поморие от ГЕРБ Иван Алексиев продължава да драпа за ценния терен от 11,8 декара, разполагащ с два бряга – на Черно море и Поморийското езеро, ако не е поел ангажимент към някого, а не може да го изпълни? Още повече, след като решението имота да бъде прехвърлен за управление от държавното дружество „ВИТА“ е взето от кабинета на премиера Бойко Борисов.

Алексиев обиколи всички възможни държавни институции, като мина през националния омбудсман Мая Манолова и стигна чак до президента Радев, но и това не го увенча с така желания успех – Военният санаториум да бъде преобразуван в общинска собственост. Единствено в близките отношения на поморийския кмет с ДПС и Камен Костадинов може да бъде търсено някакво логично обяснение на действията му, защото Община Поморие е най-голямата агенция за недвижими имоти в рамките на териториално-административната единица и специалист по продажбата им. А брокерите работят срещу комисиона.

Със Заповед №РД-09-28/07.08.2017 г. на областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, Решение №602/19.07.2017 г., прието по т.22 на 28-то заседание на Общински съвет – Поморие, е оспорено като незаконосъобразно пред Административен съд – Бургас. Образувано е административно дело №2184/2017 г., което е насрочено за 25.10.2017 г. от 14.30 часа.

С Решение №602/19.07.2017г. на Общински съвет – Поморие,  по предложение на кмета Иван Алексиев, се иска отмяна на 80-годишно дарение в полза на държавата. По т.22  от заседанието, проведено на 19.07.2017г., е прието:

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие, поради нарушаване волята на дарителя от Министерски съвет на Република България чрез свое Решение № 996 от 17.11.2016г. отменя дарение по решение на Анхиалския градски общински съвет гр.Анхиало /Поморие/ от 01 февруари 1932г., допълнено с решение от 30 май 1932г., с което са дарени в собственост на Държавата 7`470 /седем хиляди четиристотин и седемдесет/ кв.м. място, за постройка „Дом за почивна станция на инвалидите”.

2. Общински съвет – Поморие възлага на Иван Алексиев – кмет на Община Поморие, да предприеме действия по отмяна на дарение по решение на Анхиалския градски общински съвет гр.Анхиало /Поморие/ от 01 февруари 1932г., допълнено с решение от 30 май 1932г., с което са дарени в собственост на Държавата 7 470 /седем хиляди четиристотин и седемдесет/ кв.м. място, за постройка „Дом за почивна станция на инвалидите”.

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По жалба на  „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „Вита“ ЕООД против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Решение № 602/19.07.2017г. на Общински съвет – Поморие, взето по т.22 от заседанието по протокол №28, проведено на 19.07.2017 г., Бургаският административен съд отмени още в средата на лятото предварителното изпълнение на решението на поморийския общински съвет.

Мераците на поморийския управник Иван Алексиев да придобие като кмет апетитния имот на брега на морето стигнаха и до президента на Република България Румен Радев.

На 20.08.2017 г. президентът Румен Радев посети град Ахелой по случай 1100 години от славната за България битка между българските и византийските отряди. По време на визитата, между главнокомандващия на въоръжените сили на Република България, част от съветниците му, кмета на община Поморие, кмета на Ахелой, депутати, областния управител на Бургас и други официални лица, бе проведена среща при затворени за медиите врати.  Възползвайки се от ситуацията, кметът на Поморие Иван Алексиев е повдигнал темата за бившия военен санаториум в черноморския град, сега – МБПЛР „ВИТА“. Той не е скрил неистовия си апетит – държавният имот да стане общински, търсейки съдействие от президента като мост между Община Поморие и Министерството на отбраната.

Президентът му е заявил в прав текст „да намали децибелите по този въпрос“, като е допълнил, че разпореждането с военни имоти не влиза в правомощията му и подкрепя решението на Министерството на отбраната.