Най-търсените професии от българите

Мениджмънт, маркетинг, консултантски услуги, ИТ и финанси са сред най-търсените професии

Областите, които най-често привличат българите обратно у нас са мениджмънтът, маркетингът, консултантските услуги, IT секторът и финансите.

Сериозен ръст само за последната година се наблюдава и към професиите, свързани с хуманитарния профил. Най-голям е той към изкуството – с 84%, към образованието – с 57%, към медиите и туризма – 50 на сто.

Данните се основават на статистика от участниците в ежегодния форум „Кариера в България. Защо не?“, чиято цел е да привлича квалифицираните млади българи обратно в страната.