Не е нормално СЕМ да избира генералния директор на БНТ

Не е нормално само петима души – членовете на СЕМ, които на всичкото отгоре страдат от политически зависимости (лични и институционални – пратени са в органа от президента и парламента; освен това четирима от тях само са помирисвали жуналистиката), да избират генералния директор на БНТ.

Телевизия, която продължава да бъде квази-държавна – квази обществена, но ако иска да оцелее, трябва да стане наистина обществена медия. Независимо кой ще бъде избран за нов генерален директор на БНТ на 23 август, Законът за радиото и телевизията се нуждае от спешна промяна. Но не поредната – необходима е нова философия на медийната регулация и, може би, нов медиен закон.

Занапред СЕМ трябва да се разшири, да се състои например от девет души, като четирима от тях се избират от структурите на гражданското общество и университетските среди.

Иво Инджов