Приходите от туризъм у нас и в чужбина се различават с милиарди левове

снимка : clubz.bg

Бранимир Ботев : Отчетните данни на министерство на туризма и на водещите международни институции за прихода, който генерира туристическата индустрия в България, се разминават с милиарди левове?

След като цялата Национална Стратегия като разработка на 119 страници (без приложенията) е изработена и приета без държавата да похарчи и 1 лев, кое наложи похарчването на 114 000 лв. за нейното „осъвременяване“? Моля, министър Ангелкова публично да обясни!

След като има приета дългосрочна Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма през 2014, съгласувана с бранша, всички български министерства и одобрена лично от г-н Талеб Рифай, генерален-секретар на Световната организация по туризъм, кое налага само след 3 години и половина същата да се осъвременява. Какви са официалните мотиви на министър Ангелкова и пред кого ги е депозирала?

Има ли взето решение на МС за изменение и допълнение на собствения му нормативен акт (Стратегията) и възложил ли е министерски съвет на министър Ангелкова правомощия за това? Ако да, кога и с какъв документ?

 

Какви хонорари са изплатени на хабилитираните лица и експертите, привлечени да работят по допълнението на стратегията? Защо България е на незавидното 73-то място в световната класация за развитие на туризма и вярно ли е, че спрямо предишен период имаме спад в класацията? И последен въпрос колко нощувки осъществени от чуждестранни туристи посетили България отчита министерството на туризма и каква е средната цена на нощувка?

Считам, че в интерес не само на туристическата индустрия, но на икономиката като цяло и на българското правителство е отговорите на тези въпроси да бъдат публични и министър Ангелкова да поеме отговорността да ги даде лично коментира Бранимир Ботев – директор на EISA  в epicenter.bg.

Свободен автор – Философът