57% от анкетираните дават оценка на Борисов 3 – „Слаб 2“

Много би трябвало да ни говорят резултатите от една анкета на Клуб Z …

(http://clubz.bg)

 

57% от гласувалите 1968 души в сайта на Клуб Z безспорна оценка „Слаб 2“, а едва 6% са дали оценка „Отличен 6“ …

Журналистът Любомир Кольовски коментира в свой пост във Фейсбук :

„Борисовщината и димовщината материализират представите ми за управленски провали и катастрофи. А тия провали са десетки и дори стотици, колкото и книги да се напишат за Борисов, колкото и песни да се изпеят за него от заблудените му и примитивни последователи.

Нямам капацитет, а и желание нямам да съставя списък на провалите на Борисов от времената, когато беше масажист на ушите на Тато, та до наши дни. Но някой друг, някой ден, ще напише печалната хроника на провалите. Архивите са живи, казваха някога идеолозите на БКП, майката на ГЕРБ.“

Дали не ви стана интересно – КОЙ гласува за ГЕРБ и Борисов и защо и колко ?!

Свободен автор – Философът