Българската газова асоциация съди КЕВР за манипулация на цената на газа

Българската газова асоциация (БГА) обвинява КЕВР в манипулативни игри с цената на природния газ. Изводът е направен на базата на анализ на бизнес средата и действащата нормативна уредба. 

Това съобщават от асоциацията във връзка със заведено във ВАС дело срещу решение на КЕВР по жалба от Българската газова асоциация.

Крайната цена на суровината за потребителите се увеличава необосновано с около 5 процента, коментира председателят на асоциацията Пламен Павлов. За да коригират констатирания проблем от браншовата организация са направили предложения пред дължавните институции за 10 изменения и допълнения на 3 основни закона – Закона за енергетиката, ЗУТ И ЗОП.

Поради липса на адекватна реакция и с цел защита на обществения интерес БГА е завела дело във Върховния административен съд против наредбата на КЕВР с цел промяна на модела за формирането на крайната цена на газта. Специалистите от асоциацията оспорват включването на компонента „задължения към обществото“ в цената към потребителя. Според тях той е необосновано „пришит“ от енергийния регулатор чрез оспорваната в съда наредба.Увеличаването на крайната цена на природния газ за потребителите пречи на развитието на газовия сектор в страната, аргументират своята заинтересованост от БГА. Добавката „задължения към обществото“ е била направена по директива на ЕС през 2014 година за да вмени на енергийните предприятия определени задължения по сигурността на снабдяването, защита на околната среда и енергийната ефективност. Тези разходи обаче не би трябвало да се прехвърлят в тежест на крайния потребител, както е направено в момента, обясняват манипулацията с цената от ръководството на асоциацията. Те настояват категорично в чл.11 – компонента „задължения към обществото“ да отпадне от наредбата.

Българската газова асоциация е неправителествена организация с нестопанска цел, създадена в средата на 2016 г.. Нейният основен приоритет е да се прилагат механизмите за постигане на баланс не само вътре в сектора, но и между бизнеса и потребителите. БГА действа съвместно с национално сдружение на общините и омбудсмана по законодателната инициатива за ограничаване правомощията на частните съдебни изпълнители по повод действията им против лицензианти по спорни дела. Настоява се за изменения на нормативната уредба по намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите при изграждане на газификационните мрежи. Асоциацията изисква и бърза либерализация на газовия сектор, въвеждане на входно – изходен тарифен модел и развитие на националния пазар. Според Пламен Павлов, ако законодателят се съгласи с предложенията на Асоциацията, сектор Газификация ще постигне устойчиво развитие и по-лесно ще се адаптира към европейските норми.