Общината иска собствеността на Рибарското селище

Община Бургас ще поиска официално от държавата да придобие рибарското селище на Ченгене скеле и да го урбанизира. Вече е входирана докладна записка в Общинския съвет, с която се предзлага прехвърлянето на собствеността върху 49 имота от правителството.
Общинската администрация е изготвила проект за обект „Селищно образувание за рибарско селище и домуване на малки рибарски плавателни съдове“ на Ченгенето. Предвидено е „обособяване на урегулирани поземлени имоти за изпълнение на временни укрития за рибарите с хангари за лодки в партерните нива, зони за обществено обслужване със заведения за хранене и търговски обекти, както и терени за изграждане на съоръжения на инженерната инфраструктура, улична мрежа, алеи и озеленяване“.
От докладната на финансовия зам.-кмет Красимир Стойчев става ясно още, че с писмо от Изпулнителния директор на агенцията по горите в София, е извършена промяна на предназначението от „горска територия“ в „урбанизирана територия“. Тя ще се гледа на следващото заседание на Общинския съвет.