#ОСТАВКА, Г-Н ПАТРИОТИЧЕН МИНИСТЪР ДИМОВ !

Да припомня преди три месеца министър Нено Димов (МОСВ) обеща на среща в Бургас, че ако едни коминчета на една офшорка произвеждаща ПДЧ продължат да замърсяват въздуха на Бургас ще я затвори и какво …

Ами, НИЩО !

ПатрЕотичният министър Димов можеше да хвърли поне едно око на сайта на община Бургас (www.burgas.bg) и поне да се учуди на показанията за РЕДОВНО, НАДНОРМЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА ВОДЕЩО ДО ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДОРИ СМЪРТ …

Но той мълчи и какво прави – нищо ?!

Ето и някои факти от екобюлетина поместен на този сайт :

Видно е от снимката, че десет поредни пъти в бургаския квартал Д.Езерово има наднормено замърсяване с фини прахови частици и то продължава и за 11 път на 20 август, продължава и през септември, но хитрите общински чичковчета и какички нещо играят немци в тила като на едни показания има превишение и то значимо на СЧН за замърсяване с ФПЧ, а показанията на мобилната станция и екобюлетина не показват НИЩО ТАКОВА ?! Лъжи или шум на пари, но не и оставки и истински обещания да спасят някой и друг бургазлия от ония 220 хил. души, които разболяват всеки ден в течение на много години …

Червената хоризонтална линия е нормата на замърсяване с ФПЧ, а надвишението на 2 септември 2017 г. в 11.00 ч. и на 3 септември 2017 г. е значима,но …

Сравнете двете снимки и ще ви стане ясно, че Ви лъжат пореден път …

Вижте, господин министър Димов :

колаж : Матей Димов

В Бургас със сигурност умирачката е засилена от ФПЧ на руската офшорка и кипърската офшорка за ПДЧ, а Вие какво правите като министър и патриот ?!

Ето защо #ОСТАВКА …

Свободен автор-Философът