Отношението към пришълците в ЕС & големината на БВП на глава от населението

 

Отношението към пришълците в ЕС е различно в различните страни. Източно европейците имат по здрави рефлекси, и като цяло са против масовата миграция. най слабото звено в момента е Италия, където се очаква криза, която може да промени резултатите от изборите в полза на анти имигрантските партии. >>>>>>>>>>>>


Ако се измерват с големината на БВП на глава от населението, страните по света ще изглеждат по съвсем различен начин на картата. Управлението – монархия, друга форма или демокрация не са толкова важни.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<