Черно море съхранило историята на вожда Борисов*

Под мъдрото ръководството на Централния комитет, на Политбюро и лично на другаря Борисов, научЕни работници от много страни откриха невиждани артефакти в акваторията на Черно море, които ще променят представите ни за човешката история 2500 години назад, напред и встрани.

Открити са монети с лика на ББ датираши от 1234 година преди Новата Ера, на които той е изобразен с микрофон в ръка, което доказва, че той не е преставал и няма да престане да управлява – под водата, по суша и във въздуха.
А сега сериозно. Някои пиар се е наДтегнал.
Правото да се обяви дадено откритие принадлежи само и изключително на откривателите, а не на Политбюро.Става реч за труда на много истински хора и за това трябва да се радваме и да ценим.
Очаквайте включване около 17 часа.
Предлагам за завършвате постовете си с класическото :
„А на американците са им задръстени шахтите при ураган“. Това е цитат, който е с непреходно значение и може да се нареди по достойнство до намерените артефакти на дъното на Черно море.

Ilian Vassilev 

Фейсбук

*Заглавието е на редакцията