Замърсявания 3 пъти над средното за ЕС-допълнена

Избери посока на Бургас

Третото от поредицата ни онлайн студия. Говорим на тема #ЕКОЛОГИЯ с Живко Табаков – кандидат за кмет на Бургас, Стоян Грозев – областен координатор на ДБГ и организатор на серията от простести срещу мръсния въздух в Бургас, д-р Петър Янков – бивш председател на Българското дружество за защита на птиците, еколог и експерт в защитената местност Пода

Публикувахте от Живко Табаков – официална страница в Вторник, 23 юли 2019 г.

#ЕКОЛОГИЯс Живко Табаков – кандидат за кмет на Бургас, Стоян Грозев – областен координатор на ДБГ и организатор на серията от простести срещу мръсния въздух в Бургас, д-р Петър Янков – бивш председател на Българското дружество за защита на птиците, еколог и експерт в защитената местност Пода …

Тази сутрин от ефира на БТВ 🖥 кметът Димитър Николов направи опит да се реабилитира пред бургазлии относно проблемите с мръсния въздух и пропуснатите възможности от негова страна за намаляване на вредните емисии, без да спомене, че е имал достатъчно права, за да ограничи замърсителите на нашата територия, дадени му в 🍃 Закона за чистота на атмосферния въздух.

Не беше и докрай честен с хората, казвайки, че тези дни е разбрал за площадката на територията на Топлофикация Бургас, която се подготвя да изгаря боклука на Италия 🇮🇹, което ще превърне града ни във втори Бобов дол.

По отношение на туризма – беше твърде пестелив, пропускайки да отбележи, че в продължение на четири години администрацията му не можа да направи почти нищо за превръщането на Бургас в целогодишна туристическа дестинация. 

📎 Не бих се съгласил и изцяло с думите му, които внушават, че Бургас може да задържи тази посока на развитие, само ако бъде избран кмет от партия ГЕРБ.

Да, по отношение на облика на Бургас се постигна много през годините и това трябва да бъде продължено и надграждано, но също така е известно, че по линия на икономика, създаване на работните места, задържане на младите хора в града, здравеопазване и екология, има огромни пропуски и това изисква спешна необходимост от човек с различен подход.

 Надявам се на местните избори през месец октомври да има повече кандидати за кметове с различни идеи за развитието на Бургас, защото от това ще спечелят само бургазлии!