Плувец от Бургас се готви за рекорд

 31-годишният плувец Цанко Цанков тренира вече осем месеца, за да преплува акваторията от нос Емине до Маслен нос край Приморско

Бургаски плувец се готви за исторически рекорд в Черно море. 31-годишният Цанко Цанков е решил с плуване да прекоси Бургаския залив, съобщава бТВ.
31-годишният Цанко Цанков тренира вече 8 месеца, за да преплува акваторията от нос Емине до Маслен нос край Приморско. Разстоянието е 44 километра и 702 метра.
Цялото корабоплаване ще бъде спряно по време на поставянето на рекорда в открити води.
„Очаквам между 10 и 12 часа да бъде самото преплуване, много сме зависими от атмосферните условия и получаваме постоянна информация от института по метрология и хидрология“, каза Цанко Цанков.