Ден след ден едно и също – замърсяване …

Без коментар … Отново и отново … Преди време и сега без промяна …

Това е положението …