поГРЕБаха ли се ГЕРБавите с абсурдните промени в Закона за съдебната власт?

 Това е плод на страха им от наближаващото възмездие, което със сигурност няма да ги отмине. Така Румяна Ченалова коментира промените в Закона за съдебната власт

Идеята да се създаде инспекторат при ВКП, чийто председател ще разследва Главния прокурор, без да му докладва, е поредната правна безмислица утвърждаваща недосегаемостта му. Това сподели във Фейсбук съдия Румяна Ченалова.
Според нея идеята на Борисов ГЕРБ и Обединени патриоти чрез промени в НПК и Закона за съдебната власт да отпадне режима за реализиране на наказателна отговорност на председателите на ВКС и ВАС, като остане само за Главния прокурор е
поредният правен абсурд.
„Според Борисов Венецианската комисия имала възражения по еднаквата подсъдност“ на тримата големи. За да изпълни препоръките, Борисов, ГЕРБ и ОП решават да отпадне наказателната отговорност на председателя на ВКС и ВАС. Очевидно под „подсъдност“ Борисов разбира правилата за реализиране на нак. Отговорност. Питам се глупави ли са или безгранично нагли?!“, сподели във Фейсбук Ченалова.
„Тази препоръка на Венецианската комисия има съвсем друг смисъл и касае начина за започване и приключване на производството по отстраняване и започване на наказателно производство срещу всеки от тримата големи- по предложение на министерството на правосъдието или всеки трима от ВСС“, добави тя.
„Решението се взима от Пленума на ВСС с квалифицирано мнозинство. Така заложено, при сегашната структура на ВСС е невъзможно да започне нак. производство срещу Главния прокурор и той ОСТАВА НЕДОСЕГАЕМ“, коментира съдийката.
Абсурдна е и идеята да се създаде Инспекторат при ВКП, чийто председател ще разследва Главния прокурор, без да му докладва.
„Сега да видим: Избира го прокурорската колегия във ВСС, спрямо която Главния прокурор според Борисов и Кирилов няма никакво влияние… Инспектората се създава в структурата на ВКП, което също според титаните на правната мисъл няма значение. Прокурорът, който ще разследва Главния прокурор нямало да му докладва, което било форма на независимост…“, обяснява Черналова.
Според Борисов чрез тези законодателни промени се затварял кръга от поети ангажименти към председателя на Европейската комисия, добавя тя.
Според мен това е поредната правна безсмислица утвърждаваща недосегаемостта на Главния прокурор, подчерта юристът.
„Това е поредната нагла проява на безцеремонно властване на некомпетентни, високомерни и неморални същества, вкопчени във властта и ползите и, както ги разбират. Това е опит да останат на върха на държавата, ясно съзнавайки тътена и тласъците от започнало разместване на пластовете под пирамидата на властта“, коментира тя.
„Това е плод на страха им от наближаващото възмездие, което със сигурност няма да ги отмине. Това е подигравка с нас и пренебрежение към принципите на правовата държава. Това е краят им…“, добави Ченалова.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!