ВиК холдинг присвоява милиони, богатите богатеят и бедните беднеят

 Съдия Румяна Ченалова разкри как чрез подла схема новият частен ВиК холдинг ще управлява милиони, а бедните ще обедняват все повече

Компетентните държавни органи създадоха кризата с водата. Една от причините е некомпетентност. Борисов пък решава проблема създавайки ВиК холдинг, коментира съдия Румяна Ченалова. Къде е хитринката?
Холдинговото дружество е самостоятелно търговско дружество, което има за цел да участва в други дружества или тяхното управление, сподели тя във Фейсбук.
„Минимум 25% от капитала на холдинга трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.
Или новото ВиК холдингигово дружество с капитал 1 млрд лева ще внесе 250 милиона лева във ВиК дружествата, като ще може да определя пряко или непряко повече от половината на УС“, добавя съдийката.
„Холдинговото дружество може да има за предмет придобиване, управление, оценка и продажба на участия в дружествата, продажба на патенти, отстъпване на лицензии и др. на дружествата в които участва. На практика холдинговото дружество ще управлява ВиК дружествата, включително ще може да се разпорежда с лицензионни права и да продава акции или дялове, които притежава“, обяснява тя.
„Нещо повече – самото холдингово дружество разпределя капитала си в акции или дялове до размера на останалите 750млн лева, които също може да прехвърля. Така се осъществява преминаване контрола на държавата в частни търговски дружества и лица. Отговорността се размива. Богатите богатеят. Бедните губят“, коментира Румяна Ченалова.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!