ДЕМОкрацията в БГ с крачка назад

Световния индекс за демокрация на The Economist Intelligence Unit ни отреди поредното място назад в класацията и има защо …

През 2014 г. страната ни беше класирана на 55-о място сред всички 167 страни, обхванати от проучването, а  през 2019 г. вече сме на 47-о място. Което изглежда като голям напредък, стига да не беше пропадане спрямо 2018 г., когато България достигна на 46-о място.

Когато България е „скочила“ от 55-ото място през 2014 г. на 46-о през 2015 г., в страната е било отчетено подобрение в следните показатели – работата на правителството и участието на гражданите в политическия живот. Впоследствие оценката за работата на правителство е продължавала да се покачва през годините, докато тази за политическото участие е останала без промяна.

Влошаване през годините е отчетено в политическата култура на обществото и в състоянието на гражданските свободи в страната ни.

България е отбелязана в категорията на страните с проблемна демокрация. Несъвършените, нелибералните демокрации – това са страните, където изборите са справедливи и свободни, основните граждански права се спазват, но имат проблеми, например нарушения на свободата на медиите. Тези държави имат значителни недостатъци в други демократични аспекти, в това число слабо развита политическа култура, ниско равнище на участие в политиката и проблеми във функционирането на управленската система.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!