С грижа за децата на Бургас

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. БУРГАС

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА oт Манол Тодоров – общински съветник от ДБГ

ОТНОСНО: Дофинансиране на „Училищните спортни игри“ по календара на МОН (възраст 5-12 клас) и финансиране на спортен календар на ученици от 1 до 4 клас

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Според „Европейската асоциация за изследване на затлъстяването“ България (в частност Бургас като водещ в страната град) заема едно от челните места с често срещано наднормено тегло в детска възраст. По данни на „Световната здравна организация“ затлъстяването може да е причина за възникването на над 190 усложнения и заболявания, сред които хипертония и диабет. Към тази тревожна статистика трябва да добавим, че средно едно българско дете прекарва близо 26 часа пред компютър, таблет, телефон или друго подобно устройство. Това е ясен сигнал, че нашите деца водят изключително застоял начин на живот. Проблемите започват още от детските градини и се пренасят в началните учебни класове. Препоръчителната физическа активност на деца от 6 до 12 години е около 60 минути на ден. Огромна част от бургаските деца в тази възраст са ограничени да спортуват адекватно в часовете по физическа култура, защото голяма част от училищата на територията на община Бургас не разполагат с необходимата спортно-материална база (салони) за провеждането на качествени часове по физическа култура. Най-ощетени са децата от 1 до 4 клас, тъй като освен липса на база, за тях не се организират почти никакви извънкласни спортни мероприятия. През настоящата учебна година, според „Правилата за организиране и провеждане на ученически игри“ на МОН, участващите в тези игри са ученици (момчета и момичета) в следните възрастови групи: 5-7 клас, 8-10 клас, 11-12 клас. Спортовете, в които се състезават, са: футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на маса, лека атлетика, бадминтон и шахмат. Училищните игри преминават през два основни етапа. Етап първи е определянето на общински шампион, а във втория етап се определя и националният първенец. През настоящата учебна година училищните игри вече са факт, но тепърва в началото на 2020 година в Бургас ще бъдат определени местните първенци. Прави тревожно впечатление, че за поредна година децата от 1 до 4 клас са пренебрегнати и за тях няма организирани подобни ученически игри. Като добавим не толкова добрата материално-спортна база в голяма част от бургаските училища и гореспоменатата статистика, можем да направим неоспоримо заключение, че децата на възраст от 7 до 10 години в Бургас водят застоял начин на живот, в който спортът присъства фиктивно и недостатъчно. В тази връзка смятам, че е неотложно Община Бургас да обърне сериозно внимание на масовия ученически спорт в класовете от 1 до 4 и да организира спортен календар за възрастите 1-2 и 3-4 клас (разпределени по този начин) в следните спортове: футбол, баскетбол, хандбал, плуване и лека атлетика. Организирането на подобен спортен календар за най-малките ученици ще спомогне за няколко важни неща: – Шанс на децата за повече движение, спорт и водене на активен начин на живот; – Допълнително социализиране на децата и възпитание за отборна и екипна работа; – Дисциплина и уважение към спортен противник; – Шанс за допълнителни извънкласни занимания и съревнования с ученици от други бургаски училища; – Популяризиране на най-елитните спортове в детските среди, което неимоверно ще засили интереса на децата към тези спортове. Затлъстяването и застоялият начин на живот при бургаските деца на възраст от 6 до 10 години е факт и ние го виждаме всеки ден. Ако продължаваме да игнорираме този факт, след няколко години процесите ще са необратими. Сега е моментът, в който Община Бургас да се погрижи за децата си и да им даде възможност за масов училищен спорт. Затлъстяването на едно дете не започва от 5 клас, а от много по-рано и в тази връзка организирането на „ученически спортни игри“ за деца от 1 до 4 клас е задължително. Не са необходими много средства това да се случи, но ефектът ще бъде изключително положителен.

С оглед на гореописаното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет-Бургас да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Възлага на общинска администрация, при изработване на проект за бюджет на Община Бургас за 2020 г., да заложи допълнителни 10 000 лева за дофинансиране на „ученическите игри“ (ученици от 5 до 12 клас), които са организирани по календара на МОН. Средствата да бъдат ползвани за допълнителни награди на победителите в отделните възрасти, както и за покриването на разходите им по участия в националните финали;

2. В проектобюджет 2020 година да бъдат заложени 20 000 лева за организиране на „ученически спортен календар“ за деца от 1 до 4 клас. Средствата да се разходват за цялостната организация и изпълнение на този спортен календар, както и за осигуряване на награди за всички участници, и най-вече за победителите в отделните възрасти.

С уважение, Манол Тодоров /общински съветник/

Да се надяваме, че Община Бургас ще гласува това за бъдещето на бургаските деца и тяхното здраве !

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!