Румяна Ченалова : Има ли чадър над Йордан Христов и ЗАЩО?

През 2013г., няколко месеца след регистрирането на Еma BGS SL , кипърска офшорка Palms Enterprises LTD и прехвърля около 2 млн евро. Директори на кипърската офшорка са Йордан Христов и Иван Саздов.

Ето какво предлагам на Гешев да провери:

Като се проследят вписванията в ТР се установява следното:

През 2008г. Palms Enterprises LTD и община Приморско регистрирали „Спортни имоти Приморско“АД при участие 50/50. Общината внесла 28 дка земя за спортен комплекс и спортна зала, а кипърската офшорка – 1 374 500 лв.
Въпрос към ДАНС, Финасово разузнаване, банката, която е осъществила превода, прокуратурата : Извършена ли е проверка според правилата на Закона за мерките срещу изпирането на пари относно произхода на сумата, идентифициран ли е собственика на офшорката?

Изпиране на пари според чл.2 от закона е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото, е извършено в държава членка на ЕС или друга държава.

Очевидно никой нищо не е свършил, защото две години по късно – в края на 2010 г., – в един и същи ден „Спортни имоти Приморско“АД сключва договори за заем отново с кипърската офшорка, с две български дружества и с офшорка, регистрирана в САЩ.

От кипърската офшорка получава суми в евро и лева на общо стойност 2 966 247 лв.
От американската – 196 234 лв.
От „Перла Турист“АД – 1 413 012 лв.
От ОМЗ ООД – 75 883 лв.

Последните две фирми са изцяло контролирани от Йордан Христов.Извършена ли е проверка съобразно правилата на ЗМИП? Как са постъпили паричните суми? Идентифицирани ли са собствениците и предприети ли са мерки по изясняване произхода на средствата?Възможно е такива суми да не са постъпвали по банков път – аргумент за това е заключението на експертите по оценяването на непаричната вноска.

Тези въпроси са изключително важни, защото случващото се в следващите години е безкомпромисно ограбване!

През 2011г. предоставените заеми не се връщат от Спортни имоти Приморско“АД и срещу вземанията си фирмите придобиват акции с общинско участие. Капиталът се увеличава до 6 051 376 лв.

През 2019г. акционерите – американската и кипърска офшорка продават акциите си на българското дружество ОМЗ ООД – контролирано от Йордан Христов, както и другият акционер „Перла турист“АД.

Така на практика Йордан Христов придобива 99% от акциите на „Спортни имоти Приморско“АД пр, а за общината остава 1%. В капитала на дружеството е включен общински имот със сериозна площ, застрояване и предназначение.

Въпрос към прокуратурата: Няма ли данни за измама или документна измама и сериозно увреждане на обществен интерес? Какъв контрол е упражнил кмета на гр. Приморско и членовете на Общинския съвет?

Някой проверил ли е по ЗМИП офшорните фирми и произхода на средствата?

Същата Palms Enterprises LTD е извършила превода на около 2 млн евро на фирмата на Борислава Йовчева. Този факт и размерът на сумата са дали основание на каталунската полиция да започне разследване за пране на пари.

В България Palms Enterprises LTD е превела 3 966 247 лв.

Същата фирма, същият представител. В единия случай като подарък, в другия, за да се придобие чрез измама общински имот, който в такива размери и с такова предназначение няма как да купи без сериозен обществен скандал.

Какво ще направи българската прокуратура?

Има ли чадър над Йордан Христов и ЗАЩО?

Румяна Ченалова, Фейсбук

Вижте още :

Зад кулисите на туризъм, хотели,магазини и имоти от Хасково до Приморско и оттам до София и Барселона

Зад кулисите на туризъм, хотели,магазини и имоти от Хасково до Приморско и оттам до София и Барселона