Историята се прави от малцинства, от просветени, луди, отчаяни в своята храброст и посветеност.

Ilian Vassilev

Представете си ако някой беше направил социологическо проучване на „нагласите на населението“ преди освобождението от отоманска власт, какви резултати щяха да се се получат.
Казвам го на митинги – историята се прави от малцинства, от просветени, луди, отчаяни в своята храброст и посветеност.
И днес е така. Всичко си има аналози – жандармеристите и полицаите са заптиетата и „вътрешните войски“ на Султана, аналозите на Делта гард са башибозуците. Имате съмняващи се, кършещи ръце, вайкащи се – и този дигитален плакат ви казва всички. Благодаря на Маргарит Малчев че го сподели.
Суета на суетите – важен е крайния резултат – Освобождението. Другото са исторически запетайки.

Фейсбук