Извършил ли е закононарушение министърът на околната среда и водите, като в нарушение на материалния закон е назначил директор на РИОСВ-Бургас без проведен задължителния за длъжността конкурс?

Dimitar Naydenov

Тема в развитие: Извършил ли е закононарушение министърът на околната среда и водите, като в нарушение на материалния закон е назначил директор на РИОСВ-Бургас без проведен задължителния за длъжността конкурс?
Директорът отказва да разсее съмненията, като отказва информация поискана й по Закона за достъп до обществена информация.
Вярвам, че закононарушенията по най-високите етажи на властта не трябва да бъдат толерирани, прикривани и оставяни без последствия, затова днес входирам сигнал до Върховна административна прокуратура, която да извърши проверка и да установи фактите по случая.