Гешев е излъгал за своите „постижения“ пред ВСС. (документи)

Действията на Гешев и прокурорската колегия към ВСС по време на цялата процедура за избор на главен прокурор през 2019г. е позорна и без аналог в съдебната история на България! Гешев ще остане в историята, освен с номинацията си от Пеевски, неговите медии  и мафията, така и с лъжите и хвалбите по време на изслушването си, с които се представяше за „суперпрокурор“, а всъщност се оказва, че е обикновена прокурорска калинка командирована в СГП, за да сключва споразумения с обвиняеми за финансови измами и да обслужва интересите на данъчната мафия.  

По време на номинирането и изслушването на Иван Гешев в качеството му на  кандидат за главен прокурор, пред  ВСС и българското общество бяха представени данни, потвърдени от самият него, че той има внесени в съда общо 230 обвинителни акта, като по тях са осъдени 233 души! БОЕЦ изпратихме свои Становище и Въпроси до ВСС през септември 2019г., които бяха публикувани на сайта на Съвета.  Питахме конкретно за неговата дейност и сключените от него Споразумения с обвиняеми лица, както и за броя на внесените от него обвинителни актове! И въпреки, че ВСС публикува на сайта си официалният отговор на Гешев до БОЕЦ, в него нямаше нито един конкретен отговор на зададените от нас въпроси (може да го видите тук  http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/i.g.-otgovori.pdf ) По време на процедурата по избор на нов главен прокурор, председателят на ВКС и член на ВСС,  съдия Лозан Панов зададе допълнителни въпроси за професионалната кариера и постигнати резултати от единственият кандидат Иван Гешев, но и на него му бе отказан отговор.

БОЕЦ единствени зададохме своите въпроси до ВКП използвайки правото ни по Закона за достъп до обществена информация и след мълчалив отказ на СГП, ОСЪДИХМЕ ПРОКУРАТУРАТА да ни предостави исканата информация! Въпреки съдебното решение, СГП не предостави исканата от БОЕЦ информация за дейността на Гешев, опитвайки се да скрие позора му, като ни изпратиха непълна и манипулативна „справка“ . Заведохме ново дело и отново спечелихме и осъдихме СГП! След последвало няколко месечно мълчание от страна на Илиана Кирилова, адм. ръководител на СГП, БОЕЦ внесохме Жалба в Административен съд за неизпълнение на съдебното решение постановено от АС Видин от страна на прокурор Кирилова, за търсене на персонална наказателна и имуществена  отговорност. Това се потвърждава от разпореждане на съдия Антония Генадиева, което може да бъде видяно на сайта на съда.  След образуване на делото Илина Кирилова отговори на БОЕЦ и предостави изисканата информация. 

Припомняме част от тази съдебна сага:

Основните въпроси на БОЕЦ са свързани с броя на сключените от Гешев споразумения с обвиняеми лица, броя на внесените от него обвинители актове за девет години „работа“, като прокурор в СГП и размера на конфискуваните и възстановени в полза на държавата средства по водените от него дела за данъчни и финансови престъпления. Предоставената информация отново е непълна, необходим е сериозен анализ и време, за да бъде проверена. В поредица от материали БОЕЦ ще представим всички лъжи на Гешев, заедно с документите, с които разполагаме!

Първата лъжа, която днес ще разобличим е твърденията на Гешев за стотици хиляди и дори милиони запорирани, конфискувани и възстановени в бюджета на държавата средства в резултат на неговата прокурорска дейност.

От получените официални документи става ясно, че Гешев е водил  десетки досъдебни производства (85 на брой) част от тях завършили със споразумения  с обвиняеми лица специално по дела за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.253 – чл.268 НК), както и дела за организирана престъпна  група,  извършваща престъпления срещу данъчната система с користна цел по ч. 321, ал. 3 от НК. общо 6 броя, както и по чл.321, ал.1 от НК – за ръководене на ОПГ – общо 9 броя. От общия брой на водените от него само по посочените текстове дела – 100 производства, внесени в съда са само 20 на броя! Какво се случва с останалите 80 броя производства, никой не знае.

Но още по-важен е въпросът какъв е ефектът от водените от него дела.За да бъде сключено едно споразумение между прокуратурата и обвиняеми лице, то необходимо и задължително условие е, всички щети причинени на държавата да бъдат възстановени, както и обвиняемия да признае вината си. Според НПК, невъзможно и недопустимо е да се сключи споразумение  с деец, от чието престъпно деяние са причинени имуществени вреди и същите не са възстановени. Обвиняемите, с които Гешев е сключвал споразумения по десетките дела за данъчни и финансови измами, както и за ОПГ с цел извършване на данъчни престъпления би трябвало да са възстановили ВСИЧКИ СРЕДСТВА, за които са обвинени, че са ощетили държавата чрез извършване на своите неправомерни деяния. Това са именно престъпления, при които директно се ощетява държавната хазна чрез източване на средства (ДДС измами) или укриване и невнасяне на дължими данъци и налози (данъчни и финансови измами). Всички тези лица са ПРИЗНАЛИ ВИНАТА СИ сключвайки споразуменията си с Гешев и са ясни причинените щети на държавата. Дали са възстановени обаче?

И затова два от въпросите на БОЕЦ с искане за предоставяне на информация от СГП касае размера на запорираните, конфискувани и възстановени в полза на държавата суми по сключените от Гешев споразумения по делата с обвиняеми за данъчни и финансови престъпления! И прокуратурата отговаря – „НЯМА“! – вж. отговора на въпроса по т.4 по-долу.

Няма възстановени суми! НИТО СТОТИНКА! Обвиняеми за данъчни престъпление и финансови злоупотреби с щети за държавният бюджет за милиони са сключили чрез Гешев споразумения по силата на които признават вината си, получават присъди под минимума, огромна част от тях получават условни присъди, НО ЩЕТИТЕ НЕ СА ВЪЗСТАНОВЕНИ, ИЗТОЧЕНИТЕ МИЛИОНИ ГИ НЯМА! Няма ги в държавната хазна, иначе милионите са за минали в джобовете и офшорките на данъчно-прокурорската мафия. Преди три години БОЕЦ разкрихме с официални документи  и източването на 16 МИЛИАРДА ДДС, за които отново прокуратурата се произнесе, че парите ги няма, но и обвиняеми няма. Няма и как да има, защото трябва да повдиган обвинения на себе си! 

НЯМА!

Нито лев запориран, конфискуван и възстановен на държавата от обвиняемите, с които Гешев е сключил споразумения по дела за данъчни и финансови престъпления! В същото време пред ВСС Гешев говори и твърди за стотици хиляди и дори милиони възстановени. Така, както говори за стотици осъдени и десетки внесени обвинителни актове и т.н. По тези лъжи, които вече разобличихме  тъпърва ще представим допълнителни документи. Важните въпроси сега са, как Гешев ще носи отговорност за лъжите си и къде са парите – стотици милиони , източени от ОПГ-тата и обвиняемите лица, с които Гешев е сключил споразумения? 

Битката продължава!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА