Кофата е без дъно … Боже, Господи какви нищожества просто стоят начело на българската държава