Защо България е последна по доходи в ЕС?

Мартин Димитров

🔴Защо България е последна по доходи в ЕС?
☝Свръх концентрацията (монополизъм) и селективното толериране на малък брой близки до властта фирми спират развитието
⛔ 1 млрд. заеми за 8 фирми от държавна банка
⛔ 3,4 млрд. от обществени поръчки за 7 фирми
⛔ малките ги глобяват за 2 лева недеклариран оборот, а на други се опрощават 10 млрд. неплатени данъци за три години
⛔ не са гарантирани правата на собственост, ако реши някой идва и ти взима фирмата (8те джуджета)
⛔ земеделските евро субсидии са концентрирани в малко на брой големи
⛔ целенасочено се отказва исканото от нас международно разследване за КТБ, тъй като много нелицеприятни факти могат да се разкрият
Какво се получава:
1/ Инвеститори избягват такива дестинации, защото осъзнават, че не могат да се конкурират с фирми, близки до властта.
2/ Целта въобще не е да се привлекат инвеститори (в някои отрасли), защото това би довело до конкуренция за фирми, близки до властта.
3/ Близките до властта фирми смачкват останалите, които им се изпречат на пътя. Така например беше приет закон срещу малките бензиностанции.
4/ Много хора се отказват да кандидатстват по обществени поръчки, защото е ясно кой печели.
5/ Контролните органи се занимават с тормоз върху малките фирми, защото за част от големите има други правила.
6/ Малки и средни фирми избягват да правят бизнес в сфери, в които доминират близки до властта компании, защото могат да подразнят силните на деня.
7/ В крайна сметка целта не е повишаване доходите на населението, защото това би повишило разходите за труд, а това е лошо за „нашите“ бизнеси. Всъщност целта им е правилните хора да запазят контрола си върху даден сектор.
✌️Нужната промяна
Добри условия за развитие на малките, спиране на рекета, истинска конкуренция, привличане на инвеститори, които да създадат нови добре платени работни места.
Фейсбук