Фотоизложба представя лечебната сила на Странджа планина

Лечебната сила на Странджа планина събрана в 20 фотоса представят любители на фотографията от България и Турция. Фотоизложбата „Животворна вода” бе официално открита на 20август 2021 г. в Център за съвременно изкуство и библиотека – Бургас и ще остане в морския град до 24 август.

Снимките за експозицията бяха избрани след конкурс, в който се включиха десетки любители на фотографията от двете страни. Наградените автори присъстваха на вълнуваща тридневна фото ваканция в турския град Инеада, която завърши с откриване на изложба в Одрин.

Фотоизложбата „Животворна вода” поставя финал на проект „Животворната сила на Странджа планина” с реф. № СВ005.2.23.014, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 -2020 и изпълнен от Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” и Одринска изследователска организация на трансграничните култури. Неговата основна цел бе да привлече вниманието към потенциала на Странджа планина за развитие на лечебен и релаксиращ туризъм. В рамките на 12 месеца беше проучена популярността на планината като място за оздравителен туризъм. Научно-практически форум събра утвърдени специалисти в областта на медицината, екологията и туризма, за да бъдат обсъдени възможностите за развитие на здравен туризъм в планината, бяха издадени информационни материали, бяха проведени екопоходи и други иницативи, свързани със здравословния начин на живот.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност на Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на програмата.