Литературният конкурс на “Алеф” разширява творческия си периметър

Международният литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” печели все повече последователи. В подготовката на деветото му издание Център „Алеф” среща убедителна подкрепа от страна на творчески организации и институции зад граница, припознали в идеята на конкурса част от своите мисии. Отново зад конкурса като своеобразен пазител на паметта застават музеят за историята на полските евреи „Полин” във Варшава, Полша, къща-музей „Ане Франк” в Амстердам, Нидерландия, мемориалът „Яд Вашем” в Израел, посолството на Словакия в България и Словашкото министерство на образованието. Съюзът на българските писатели също подаде ръка на „Алеф”, зачитайки потенциала на конкурса като форум за откриване на млади литературни дарования. Към оценилите значимостта на надпреварата се присъединиха и унгарските писатели, които се ангажираха с популяризирането й сред младежите в Унгария. Публикациите на регламента на унгарски и английски език подхранват не само интереса към конкурса, но и към отрязъка от историята,  визиран чрез темата „Необикновени постъпки на обикновени хора”. Времето на Холокоста е период на жестоки изпитания и за унгарските евреи. Те са подложени на репресии и издевателства, разстрелвани по улиците и унищожавани в нацистките лагери на смъртта. Унгарските ученици, решили да участват в конкурса на „Алеф”  ще покажат познания  за периода на Холокоста в тяхната страна, но ще научат и за съдбата на българските евреи в годините на Втората световна война.

Чрез унгарските писатели – приятели на „Алеф” и личната ангажираност на доайена на българо-унгарската литература д-р Дьорд Сонди – поет, преводач и издател на списанието за литература НАПУТ се очаква тази година в литературния конкурс да има сериозно унгарско присъствие.

Темата на конкурса „Необикновени постъпки на обикновени хора” е повод младежите от чужбина да се запознаят с най-големия морален капитал на България – спасяването на близо 50 000 еврейски живота от хитлеристката машина за смърт. В разказите си те, както българските им връстници,  трябва да  открият и опишат примери на проявени смелост, човеколюбие, морал в най-нечовешкото време и да отправят своите послания към човечеството. Така, освен чрез предизвикателството да бъдат открити и извадени от забрава достойни хора чрез силата на художественото слово, литературното състезание става част от културния обмен на България със света.

В първото международно издание на конкурса се включиха 180 млади творци от Словакия, Полша, Германия, Израел и България. „Алеф” има сериозни основания да вярва, че Деветият международен конкурс ще привлече нови последователи и участници от още държави.