Малко ли са 130 ниви за една депутатка със спорно реноме

Видин е бедно българско кътче от Северозападнала България, но за някоя депутатка с амбиции и особени връзки посочени от разследващи журналисти това не е така …

Защото според подадената декларация до КПКОНПИ депутатката Росица Кирова има 130 ниви, а през 2021 е добавила нива 12 дка към притежаваните от нея имоти ?!!

Имотите на Кирова са в областите Враца, Видин, Кюстендил, Кърджали, Пловдив.

„Разкритието за общата фирма на Кирова и Османи(лидер на престъпна организация, участваща в международни канали за трафик на наркотици) беше направено от БРРД още през април т.г. Кирова и Османи заедно с още две лица са създали акционерното дружество “Цитадела БГ” АД през ноември 2004 г. В него Османи участва с 20% от акциите. Предметът на дейност е производство на строителни материали, лепила и сухи смеси, както и строителство.

Попитана за това съдружие Росица Кирова каза, че не си спомня за Османи, но след публикацията предприе спешни действия, за да закрие фирмата-САЩ санкционираха Звонко Веселинович. Той купувал дрога от Исмет Османи, съдружник на Росица Кирова | Bureau for Investigative Reporting and Data (bird.bg)

Декларирам

Следното имущество по чл. 37, т.т. 1-6 и т. 9 от ЗПКОНПИ към датата на освобождаването ми от

длъжност: Народен представител
акт за встъпване/освобождаване: №указ 245 / 16.09.2021
в: Народно събрание
  1. Недвижимо имущество
1. Право на собственост и ограничени вещни права
Ном. по ред Вид на имота /правото/ Местонахождение Община Площ кв.м. Разгъната застроена площ – кв.м. Година на придобиване Собственик Цена на придобиване /лева/
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. апартамент гр. София София-град (Столична) 95 2003 Росица Любенова Кирова 1/1 46000
2. къща с двор гр. София София-град (Столична) 475 536 2010 Росица Любенова Кирова 1/1 586749
3. парцел с.Чифлици Белоградчик 7000 2007 Росица Любенова Кирова 1/1 16380
4. право на строеж гр.Белоградчик Белоградчик 1400 2008 Росица Любенова Кирова 1/1 15000
5.
6.
1.1. Земеделски земи и гори
Ном. по ред Вид на имота /правото/ Местонахождение Община Площ /декара/ Разгъната застроена площ /кв.м./ Година на придобиване Собственик Цена на придобиване /лева/
Име: собствено, бащино, фамилно ЕГН Идеална част
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. нива с. Вишеград, обл. Кърджали, Кърджали 1 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 602
2. нива с. Воловарци, обл. Кърджали Кърджали 22 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 5251
3. нива с. Воловарци, обл. Кърджали Кърджали 28 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 6660
4. нива с. Воловарци, обл. Кърджали Кърджали 24 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 5757
5. нива с. Дъждовница, обл. Кърджали Кърджали 6 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1919
6. нива с. Калоянци, обл. Кърджали Кърджали 11 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 5318
7. нива с. Кобиляне, обл. Кърджали Кърджали 10 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 3955
8. нива с. Кокиче, обл. Кърджали Кърджали 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 693
9. нива с. Кокиче, обл. Кърджали Кърджали 14 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 3101
10. нива с. Костино, обл. Кърджали Кърджали 15 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 5223
11. нива с. Костино, обл. Кърджали Кърджали 10 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 3343
12. изоставена нива с. Островица, обл. Кърджали Кърджали 7 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 8114
13. пасище, мера с. Панчево, обл. Кърджали Кърджали 15 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 3146
14. пасище, мера с. Панчево, обл. Кърджали Кърджали 25 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 5220
15. нива с. Резбарци, обл. Кърджали Кърджали 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1069
16. нива с. Татково, обл. Кърджали Кърджали 14 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 8073
17. нива с. Татково, обл. Кърджали Кърджали 7 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 3975
18. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1236
19. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1236
20. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1236
21. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1236
22. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1236
23. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1236
24. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1236
25. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 2 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 995
26. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1236
27. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1236
28. нива с. Комунига, обл. Кърджали Черноочене 8 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 3173
29. пасище, мера гр. Клисура, обл. Пловдив Карлово 1040 2014 Росица Любенова Кирова 1/1 132199
30. пасище, мера гр. Клисура, обл. Пловдив Карлово 1007 2014 Росица Любенова Кирова 1/1 128076
31. нива с. Морянци, обл. Кърджали Крумовград 2 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 995
32. нива с. Морянци, обл. Кърджали Крумовград 7 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 4630
33. нива с. Морянци, обл. Кърджали Крумовград 1 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 739
34. нива с. Морянци, обл. Кърджали Крумовград 1 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 433
35. нива с. Морянци, обл. Кърджали Крумовград 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1701
36. нива с. Морянци, обл. Кърджали Крумовград 1 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 755
37. нива с. Морянци, обл. Кърджали Крумовград 1 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 633
38. нива с.Морянци, обл. Кърджали Крумовград 1 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 855
39. нива с. Морянци, обл. Кърджали Крумовград 7 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 4664
40. пасище, мера с. Каменичка скакавица, обл. Кюстендил Кюстендил 2840 2015 Росица Любенова Кирова 1/1 158714
41. пасище с храсти с. Раненци, обл. Кюстендил Кюстендил 546 2015 Росица Любенова Кирова 1/1 30516
42. нива Г. Бешовица, обл. Враца Мездра 4 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 3358
43. нива Г. Бешовица, обл. Враца Мездра 7 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 5873
44. нива Г. Кремена, обл. Враца Мездра 68 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 51202
45. нива Г. Кремена, обл. Враца Мездра 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 2363
46. нива Г. Кремена, обл. Враца Мездра 2 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1937
47. нива гр.Видин Видин 26 2015 Росица Любенова Кирова 1/1 39848
48. нива с.Майор Узуново, обл.Видин Видин 17 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1800
49. нива гр.Дунавци, обл.Видин Видин 2 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 244
50. нива гр.Дунавци, обл.Видин Видин 4 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 391
51. нива гр.Дунавци, обл.Видин Видин 3 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 277
52. пасище, мера гр.Дунавци, обл.Видин Видин 2 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 375
53. нива гр.Дунавци, обл.Видин Видин 2 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 309
54. нива гр.Дунавци, обл.Видин Видин 2 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 386
55. нива гр.Дунавци, обл.Видин Видин 1 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 163
56. изоставено трайно насаждение гр.Дунавци, обл.Видин Видин 14 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 2467
57. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 19 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 1494
58. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 33 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 2635
59. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 12 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 11772
60. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 6 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 5557
61. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 4 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 4025
62. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 2 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2354
63. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2934
64. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 12 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 12103
65. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 13 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 13110
66. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 10 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 10088
67. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 4 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 4045
68. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 17 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 17100
69. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 21 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 20883
70. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 3471
71. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2756
72. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 2 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1819
73. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 2 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2018
74. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 1 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1511
75. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 3181
76. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 6 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 5782
77. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 9 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 8973
78. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 8 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 8582
79. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 21 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 21113
80. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 16 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 16456
81. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 2 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2022
82. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 6 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 6052
83. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 4 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 4035
84. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 12 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 12607
85. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 12 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 12579
86. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 14 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 14627
87. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 3054
88. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2826
89. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 5 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 5064
90. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 12 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 11937
91. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 21 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 21679
92. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 10 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 10009
93. нива с.Бориловец, обл.Видин Бойница 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 3035
94. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 8 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 4032
95. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 6 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2572
96. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 12 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 5375
97. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 17 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 7617
98. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 9 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2502
99. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 834
100. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 23 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 6395
101. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 10 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2780
102. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 834
103. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 10 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2780
104. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 6 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1669
105. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 11 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 3057
106. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 5 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1391
107. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 7 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1890
108. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 5 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1390
109. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 4 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1112
110. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 8 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2224
111. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 8 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2223
112. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 5 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1390
113. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 2 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 431
114. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 917
115. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 7 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1946
116. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 4 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1251
117. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 5 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1390
118. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 10 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2780
119. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 10 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2780
120. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 5 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1307
121. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 5 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1390
122. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 834
123. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 18 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 5143
124. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 6 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1668
125. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 7 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1829
126. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 5 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 1391
127. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 9 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 2404
128. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 3 2016 Росица Любенова Кирова 1/1 834
129. нива с.Костино, обл.Кърджали Кърджали 7 2013 Росица Любенова Кирова 1/1 2639
130. нива с.Гъмзово, обл.Видин Брегово 12 2021 Росица Любенова Кирова 1/1 14053