В ръководствата на държавата: КИПИ УДАРЕН ПЕНСИОНЕРСКИ ТРУД

В ръководствата на държавата:
КИПИ УДАРЕН ПЕНСИОНЕРСКИ ТРУД
*** Армията е най-благото място: по заплати и привилегии, и по брой – двама от всеки трима пенсионери са там
.
По отговори на въпроси на депутата Мартин Димитров лъсна броят на пенсионерите в част от централната администрация, нейни структури и фирми, които пряко ръководи.
Те са 8 247 души.
От тях две-трети полагат ударен пенсионерски труд в родната армия! Понеже тя е на патерици, броят на бастуните в нея не бива да ни учудва. Или пък е обратното: бастуните в нейната администрация са я докарали до патерици.
.
Давам данните:
1. В Министерството на отбраната има 5216 работещи пенсионери: 284 са в администрацията, 3939 – във въоръжените сили, 993 са в търговските дружества. От тези 5216 работещи пенсионери, 3816 продължават да бъдат заети 5 години след пенсионирането
2. В Министерството на транспорта във ведомството и търговските му дружества работят общо 1414 служители, навършили пенсионна възраст./основната част в железниците/
3. В МВР работят 1116 пенсионери и 10 в негово дъщерно дружество.
4. В Министерството на енергетиката, включително в „Българския енергиен холдинг“, служителите са общо 48 души.
5. В Министерството на финансите и търговските му дружества респективно са 25 и 25., като в дружествата повечето са заети 3 години след пенсионирането им.
6. Регионалното ведомство е отличник – само 9, вкл. 5 извън основния щат.
7. В културното ведомство и дружествата му са 37 души.
8. В образователното министерство са 241 души, от които 12 в Министерството.
9. В икономическото ведомство са 6 в централната администрация и 23 в структурите му
10. В земеделското министерство са 28 и 172 в структурите му.
Фейсбук