Странджа планина – място за оздравителен туризъм

Запознати ли сте с възможностите на Странджа планина за оздравителен туризъм ?

Има ли достатъчна информация за климатичните курорти в Странджа планина?

Вярвате ли в лечебната сила на изворните води в Странджа, които в миналото са считали за чудодейни?

Как оценявате дейностите по популяризиране и развитие на Странджа като подходящ район за оздравителен туризъм, климатична и водотерапия?

Кои са източниците ви за информация относно оздравителния туризъм в Странджа?

Възраст:

Образование: