ИМАЛИ СМЕ НЕЗАКОННА ДЪРЖАВА!!!!

Grigor Lilov Всички са МИСИРКИ! МИСИРКИ! МИСИРКИ-ИИИИИ!!!!!!! ******От 1997 насам всички закони и решения на парламента,…