Трагедия! Лелята на убитата Виолета Иванова от Бургас във война със социалните за детето й

Жана Динева е решила да се бори докрай със социалните, за да осинови едното от децата…