Провал на следващото управление на Бургас ще бъде, ако не се справи с казусите на стадионите „Черноморец” и „Лазур”.

Това че има проблеми с управлението но много общински имоти е факт от „отличната“ дванадесетгодишна история…

Не е избран галерия или галерията е била изтрита.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!